Naprava je nova

Po naši tiskovni konferenci se je v medijih pojavila novica, da ARSO meni, da zavajamo javnost s tem, ko trdimo, da bi moral postopek za pridobivanje dovoljenja za sežiganje odpadkov v Lafarge Cementu upoštevati, da gre za novo napravo; tako kot je bilo tudi prvo pravno mnenje Ministrstva za okolje in prostor (MOP). ARSO se moti, naprava je nova.

Sprememba mnenja in podpisa
Prvemu pravnemu mnenju MOP, da gre za novo napravo (PDF, 390 KB), je sledila odločba (PDF, 1,1 MB; PDF 1,4 MB), ki je obrnila na glavo mnenje – in podpis. Le zakaj?

Razumemo zaskrbljenost uradnikov ARSO zaradi nedvoumne razlage evropske direktive o sežiganju odpadkov 2000/76/ES z dne 4.12.2000 v delu, ki se nanaša na dilemo, kdaj se naprava opredeli kot obstoječa in kdaj kot nova. Vprašanja smo Evropski komisiji zastavili zelo precizno in se lahko aplicirajo na katerokoli cementarno, ki v evropskem prostoru obratuje kot naprava za sosežig, torej tudi na Lafarge Cement v Trbovljah.

Agenciji znana in močno neprijetna resnica je namreč, da opredelitev trboveljske naprave kot nove pomeni, da je bil cel dolgotrajen postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja postavljen na napačnem temelju, da bo potrebno postopek ponoviti in nenazadnje na ARSO poiskati tistega, ki je zakonodajo napačno razlagal.

Ni Eko krog tisti, ki zavaja javnost, pač pa to zavestno počne ARSO, ko v svojem odgovoru piše, da »iz spisne dokumentacije izhaja, da se proizvodna zmogljivost naprave ni povečala, upravljavec je imel v času uveljavitve okoljevarstvene uredbe veljavno dovoljenje za sosežig odpadkov, ni pa bilo nobenih takšnih sprememb zaradi katerih bi morali celotno napravo obravnavati kot novo«.

Iz spisne dokumentacije izhaja, da se je proizvodna zmogljivost naprave povečala iz 1250 ton (vloga 30.10.2006) na 1400 ton (vloga 12.7.2007) cementnega klinkerja na dan (glej 5. stran prvega pravnega mnenja – PDF, 390 KB).

Cementarna je v letu 2003 pridobila začasno odločbo za sežig 30.660 ton odpadnih olj, živalskih maščob, mesno kostne moke in plastike. Odločba je bila veljavna od 22.9.2003 do 22.9.2004, in z njo je bilo odločeno tudi, da se v peči za proizvodnjo klinkerja v Trbovljah ne dovoli predelovati (sosežigati) izrabljenih avtomobilskih gum. Po tedanjih zagotovilih vodstva v medijih in izjavi okoljskega inšpektorata tega poskusnega sosežiga v cementarni LC niso nikoli opravili (dopis inšpektorice Pohar, 31. maj 2005 – PDF, 251 KB). Na datum uveljavitve IPPC uredbe (18.9.2004 – to je datum, na katerega se v svoji utemeljitvi sklicuje ARSO), torej družba odpadkov ni sežigala, niti ni imela vseh potrebnih dovoljenj za objekte za sosežig odpadkov.

Gradbeno dovoljenje za objekte skladiščenja in doziranja odpadne plastike so tako na primer pridobili šele 28.2.2006 (glej takrat izdano gradbeno dovoljenje – PDF, 387 KB), šele po večkratnem pisanju Financ o črni gradnji (Cementarna Lafarge gradi na črno, 24. februar 2005, PDF, 801 KB in Cementarna Lafarge še vedno brez gradbenega dovoljenja , 16. junij 2005, PDF, 650 KB). Za legalizacijo črne gradnje je februarja 2006 Lafarge plačal polnih 327.906 SIT kazni. Kljub visoki kazni za črno gradnjo (skoraj 1400 EUR) so poslovno leto končali pozitivno, z nekako 7,5 mio EUR dobička.

Objekt vodenja proizvodnje (siva stavba) brez uporabnega dovoljenja

Objekt vodenja procesov še danes nima uporabnega dovoljenja. Kar pomeni, da se tudi z upoštevanjem datuma uveljavitve IPPC uredbe in določb Zakona o varstvu okolja, naprava mora obravnavati kot nova. Z upoštevanjem navedenih dejstev je zato MOP v svojem prvem pravnem naziranju z dne, 9.10.2009 (PDF, 390 KB), napravo tudi opredelil kot novo.

Na naslov ARSO in v postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja je vloga cementarne za sežiganje odpadkov vstopila šele tri leta po datumu uveljavitve IPPC uredbe, natančneje 12.7.2007.

Evropska direktiva o sežiganju odpadkov 2000/76/ES z dne 4.12.2000 in razlaga Evropske komisije je glede tega, kar je bilo v Sloveniji iz nekega razloga umetno predstavljeno kot dilema, ali gre za obstoječo ali za novo napravo, popolnoma jasna. V konkretni napravi se sosežig odpadkov do 28. decembra 2004 ni pričel.

Bojana Pohar, glavna republiška inšpektorica RS za okolje in prostor v dopisu Eko krogu z dne 31.5.2005, piše kot citiramo (PDF, 251 KB):

»Družba si je sicer pridobila predpisano dovoljenje za sosežig odpadkov, vendar te dejavnosti ni nikoli izvajala ne v času veljavnosti dovoljenja, niti sedaj. Veljavnost dovoljenja je tudi sicer že potekla (sept. 2004). Preverjanje ali se sosežig izvaja ali ne zagotavlja inšpekcija z rednim inšpekcijskim nadzorom«.

Naprava se zaradi navedenih dejstev ne more obravnavati kot obstoječa.

Zanimivo, da je ARSO prepričan, da je ravnal v skladu z evropskimi usmeritvami glede sosežiga odpadkov. Radi bi verjeli tudi, da je ARSO ves čas deloval v dobri veri, da delajo v skladu s slovensko in evropsko zakonodajo in v prid državljanov. Žal odločitve, ki jih je ARSO sprejemal v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement tega ne potrjujejo.

Če parafraziramo: Evropsko unijo smo vprašali, če je v Evropi dovoljeno peljati skozi rdečo na križišču. Jasno so povedali, da v Evropi to ni dovoljeno! Zdaj pa ARSO trdi, da v primeru Lafargea Cement Trbovlje to ne velja, ker nismo posebej povedali, da gre za Lafargeov avto.

In ravno to je tisto kar očitamo ARSO že od vsega začetka. Da za Lafarge Cement Trbovlje očitno ne veljajo splošni zakoni, zato ARSO uslužno prireja zakone posebej Lafargeu na kožo.

Domnevno zavajani javnosti v branje:

 • Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za spremembo namembnosti kurilnice na mazut na lahko kurilno olje (LKO), ter dela skladiščnih prostorov v deponijo za LKO, ter deponijo za odpadna olja za potrebe tehnološkega procesa. Zadeva 3701-5/2004 z dne 10.03.2004 (PDF, 69 KB);
 • M. Pušnik: Cementarna Lafarge gradi na črno (Finance št. 38, 24. februar 2005, PDF, 801 KB);
 • M. Pušnik: Cementarna Lafarge še vedno brez gradbenega dovoljenja (Finance št. 115, 16. junij 2005, PDF, 650 KB);
 • P. Malovrh: Nadzorna soba že deset let deluje brez dovoljenja (Delo, 30. avgust 2010);

 • Okoljevarstveno dovoljenje 35402-150/2004-6 z dne 21.02.2006 k gradbenemu dovoljenju št. 3701-5/2004 za rekonstrukcijo kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva tehnološkega procesa. Postopek vodil Jernej Per, podsekretar, podpisana Tanja Dolenc, direktorica urada za okolje (PDF, 129 KB);

 • Gradbeno dovoljenje 3701-5/2004 z dne 28.02.2006 za rekonstrukcijo kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva tehnološkega procesa (PDF, 387 KB). Zaradi črne gradnje je Lafarge plačal 327.906 SIT kazni po odločbi 351-9/2006. Postopek vodila Mateja Hodej, podpisan načelnik UE Trbovlje Vili Treven;

 • Pravno naziranje MOP št. 35607-23/2008-12 z dne 09.10.2009 v zvezi s pritožbo Uroša Macerla zoper okoljevarstveno dovoljenje (PDF, 390 KB). Ugotovljeno je, da je naprava nova, postopek vodil Miha Skubic, višji svetovalec;

 • MOP-ova zavrnitev pritožbe, št. 35607-23/2008-20 z dne 27.11.2009, v katerem MOP na 32 straneh izhaja iz tega, da je naprava obstoječa (odločba – PDF, 1,1 MB; PDF 1,4 MB). G. Skubic pa ni na glavo obrnil samo svojega prejšnjega dopisa, pač pa tudi svoj – podpis. V Eko krogu smo že ugotovili, da v tej zgodbi naključij ni, zato si to razlagamo tako, da je s tem želel opozoriti, da tu nekaj smrdi.

Sami tega nikar ne počnite doma! Če drugega ne, ker ni lepo.

12 Responses
 1. gregor

  Pozdravljeni svi avtorji člankov in slučajni bralci
  Povem vam, da so člani eko kroga , civilne inicijative in njihov mecen Švagan največji in najbolj zagrizeni Slovenci v pravem pomenu besede. To pa zato ker se striktno držijo slovenke prepoznavnosti po izreku NAJ SOSEDU KRAVA CRKNE. Namesto da se trudijo zapreti delovna mesta naj s svojo aktivnostjo priskočijo na pomoč k reševanju vsevečjega problema- zasičenosti naše domovine z odpadki.Pa naj zbirajo sredstva za postavitev dodatnih čistilnih naprav, če so prepričani, da sedanje naprave na zadovoljujejo zahtevam po čistem okolju. Kolikor spremljam vse podobne organizacije od Greepeaca naprej, se vsi trudijo nekaj zapreti, nihče pa ne ponudi rešitve. Zasavčani odlagajo svoje odpadke na deponiji CEROZ, kar je daleč od oči in nosu zgoraj omenjenim. Zanimivo bi bilo videti njihove nosove, če bi se ponovil Neapelj. Važno je, da imamo pred svojim pragom pometeno. Aktivisti in ostali istomišljeniki začnite kampanijo za čisto okolje na drugem koncu. Poglejte koliko gum in ostale plastike “ostane za vsakim posameznikom”. Borite se za brezplačne avtobusne in železniške prevoze(da se na bomo v slušbo vozili vsak s svojim avtom),v trgovinah naj izložijo plastične nosilne vrečke, pijače naj bojo v stekleni (reciklirni)embalaži, nagrobne sveče brez plastičnih lončkov in še mnogo drugih primerov bi se našlo za ohranitev čistega okolja. RAZMISLITE KJE BOSTE DELOVALI ZA ČISTI JUTRI

 2. Sašo

  Pozdravljen Gregor,

  Na začetku ste me malo razočarali, ker nas žalite, vendar še nisem obupal nad vami, saj vidim da se tudi vi “borite” za pravo stvar.

  Ste si prebrali časopis (zloženko), ki je šel na vsa zasavska gospodinjstva? Če ste si to prebrali, potem veste, da se Eko krog ne trudi zapreti delavnih mest.

  Trudimo se zmanjšati rakava obolenja, število mrtvorojenih otrok, bolezni na dihalih, število avtistov,… in še mnogega drugega kar strupi, ki prihajajo iz Lafarge Cementa dokazano povzročajo. Če Lafarge ne bi za surovino uporabljal nevarnih odpadkov, verjemite da ne bi imeli nič proti njemu.

  Kar se pa tiče vašega predloga, za kaj naj se Eko krog še bori, pa se z vami popolnoma strinjam. Trenutno usmerjamo največ pozornosti na to, kar se nam v tem trenutku zdi najbolj pomembno – in to je prenehanje s sežiganjem odpadkov v zasavskih neprevetrenih dolinah, ki je bilo že dovolj časa žrtvovano. Z veseljem pa vas vabim, da se nam pridružite ter da skupaj naredimo še kaj v to smer kar ste napisali.

  Ko dosežemo svoj prvi cilj, vam obljubim, da Eko krog ne bo prenehal s svojim delovanjem, ter da se bo boril za bolj zdravo okolje ter naravo še naprej.

  In ja res je… ta predlog, ki ste napisali (sprememba ravnanja odpadkov na izvoru) je edini pravilni način, ki ga Eko krog tudi zagovarja… Odpadkov se je potrebno izogibati že na izvoru (steklenice namesto plastenk, ekološke vrečke, javni prevozi,…) ter odpreti nova delavna mesta v reciklažni industriji.
  To kar ste napisali je alternativa sežigalniškemu lobiju. Dokler bodo sežigalnice, bodo lobiji naredili vse, da bi bilo reciklaže čim manj – saj njim odpadki pomenijo surovino.

  Upam da boste še malo premislili in da se v sredo vidimo v Ljubljani.

  Lep pozdrav,
  Sašo

 3. Marjana Fabjan

  Ja, g. Gregor, imate prav. Ekologom dela zlepa ne bo zmanjkalo. Sicer pa jaz sem Ekokrogovec iz Trbovelj in ne zase ne za Greenpeace ne vem , katera krava in komu naj bi crknila. (Kvečjemu v danem primeru ovca). Sicer pa me že dolgo peče vse, poudarjam vse, kar sama odložim v okolju – na deponijo in zatrjujem vam, da se ravnam po treh angleških R (reduce, reuse in recycle). Če lahko ne kupujem brezglavo in ne mečem stran. Doslej še nisem začela kampanje proti tistim, ki mislijo, da je (menda) 7% ločenih odpadkov uspeh, da nimamo kompostiranja in da nimamo nobenega resnično (ne samo po imenu) reciklžnega obrata tu pri nas v Trbovljah.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */