Kontaktirajte nas!

EKO KROG

Društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo

Dodatne informacije

Davčna številka.: 98997661
Matična številka.: 1050907
Št. tran. računa.: SI56 6100 0002 4842 823
BIC banke: 
 HDELSI22

/** * mailchimp pop-up */