Današnji glas

prihodnjih generacij!

V času desetletne bitke z multinacionalko Lafarge, lastnico cementrane v Trbovljah, smo se marsičesa naučili.

Spoznali smo, da se direktorji in politiki menjajo, a vedno prihajajo novi, ki okolje, naravne vire, zdravje ljudi in prihodnost naših otrok vidijo le kot blago.

Povezava gospodarstva in politike postaja tesnejša in temu se prilagaja tudi zakonodaja: od mednarodnih trgovinskih sporazumov, do varstva okolja. Spremembe vodijo v zapiranje prostora delovanju civilne družbe, še posebej na okoljskem področju. V postopkih sprejemanja zakonodaje zato zastopamo glas okolja in pravice prihodnjih generacij.

V Ravenski vasi nad Zagorjem, na kmetiji Zelena trava nastaja šola okoljskih aktivistov, kjer strokovnjaki Eko kroga in drugih organizacij znanje ter izkušnje prenašajo kolegom iz civilnih iniciativ ter mladini in otrokom. Temu sta namenjena dva programa: delavnice za aktiviste in srečanja z mladino. V prihodnje ju bomo povezali še z mednarodnimi organizacijami.

Sodelujemo z okoljskimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni. Odzivamo se na povabila k gostujočim predavanjem in pogovorom. S sodelovanjem z mediji  informiramo in preko kampanj osveščamo.

Naše poslanstvo

Braniti naravne vire in s tem prihodnost otrok je naša dolžnost, zato povezujemo in vzgajamo generacije, ki jim ne bo vseeno.

Naša vizija

Na kmetiji Zelena trava nad Zagorjem nastaja šola okoljskih aktivistov, kjer strokovnjaki Eko kroga in drugih organizacij znanje ter izkušnje prenašajo kolegom ter mladini in otrokom. Naš cilj je zasnovati pomembno nacionalno in mednarodno središče okoljskega aktivizma.

Kako ju uresničujemo?

  • Sodelujemo pri sprejemanju okoljske zakonodaje
  • Organiziramo izobraževanja za aktiviste ter otroke in mladino
  • Opozarjamo in rešujemo konkretne okoljske probleme
  • Povezujemo znanje in izkušnje znotraj in zunaj Eko kroga
  • Povezujemo se s strokovnjaki ter drugimi organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni

Zgodovina

Eko krog je bil uradno registriran leta 2005, pred tem pa smo se kot lokalna civilna iniciativa aktivno vključevali v okoljsko problematiko zasavske regije. Regija z ozkimi, slabo prevetrenimi dolinami ima dolgoletno tradicijo težke industrije: rudniki premoga, termoelektrarna, steklarna in cementarna. Ko je Lafarge leta 2002 prevzel cementarno v Trbovljah, je kot gorivo pričel uporabljati petrolkoks. Že naslednje leto so se emisije TOC dvignile za 77 odstotkov in emisije benzena za 256 odstotkov.

Leta 2009 je cementrana dobila še dovoljenje za sosežig odpadkov, tudi industrijskih in nevarnih. Podlaga za izdajo dovoljenja je bila ocena vplivov na okolje, ki je vplivno območje cementarne omejila na 500-metrski krog njene neposredne okolice in ravno še vključila del kmetijskih zemljišč v lasti predsednika Eko kroga, Uroša Macerla. Aktivistom in strokovnjakom društva je to omogočilo vključevanje v pravne postopke izdajanja dovoljenj in pričela se je naša dolgoletna pravna bitka z multinacionalko Lafarge.

Med tem smo izvedli številne akcije in kampanje, s katerimi smo razkrivali povezavo Lafarga z lokalno, nacionalno in mednarodno politiko ter bankami. Organizirali smo okoljski protest (Ljubljana, november 2010), ki se ga je udeležilo 3.000 ljudi.

Maja 2014 je Upravno sodišče razsodilo v našo korist in razveljavilo dovoljenje Lafargu Trbovlje za uporabo petrolkoksa in večje proizvodnje klinkerja, a je ta nadaljeval s proizvodnjo. Šele ko smo obvestili Evropsko komisijo in je Sloveniji zagrozila z visokimi kaznimi, je inšpektorat zahteval ustavitev proizvodnje cementa, kar se je zgodilo marca 2015.

Eko krog in Uroš Macerl sta aprila 2017 za svoja prizadevanja prejela mednarodno Goldmanovo okoljsko priznanje za Evropo. Gre za eno najpomembnejših svetovnih priznanj na področju varstva okolja in narave.

/** * mailchimp pop-up */