Za okoljske aktiviste

Današnji glas prihodnjih generacij.

Zakaj aktivisti?

Čeprav so se leta 2017 v kratkem času zgodile kar tri okoljske nesreče, se zakonodaja na vseh ravneh pod pretvezo odstranjevanja administrativnih ovir spreminja v smeri izključevanja ali omejevanja pravic sodelovanja civilne družbe v postopkih sprejemanja odločitev. Politika jo pogosto označuje kot oviro razvoju, ekonomskim interesom in rasti števila delovnih mest. Zapiranje prostora delovanju civilne družbe je znan pojav, blokiranje delovanja aktivistov pa najpogosteje prav na področju okolja in človekovih pravic. Namen delavnic je oblikovati podporno okolje za okoljske aktiviste, ki bo gradilo na izmenjavi znanj in izkušenj lokalnih organizacij in civilnih iniciativ ter povezovanju z organizacijami na nacionalni in mednarodni ravni.

Naše izkušnje in znanje

Še preden sta Eko krog in Uroš Macerl za svoje uspehe leta 2017 prejela priznanje ter Goldmanovo okoljsko nagrado za Evropo, so se na društvo po nasvete in pomoč obračale organizacije in iniciative, ki delujejo na lokalni ravni. Pogosto jim primanjkuje znanja o tem, kako pričeti z delom na specifičnih lokalnih okoljskih problemih. V desetletnem boju z multinacionalko so člani Eko kroga pridobili veliko znanja in izkušenj na različnih področjih: tehnologija, meritve okoljskih vplivov, vplivi na zdravje, delo z mediji, organizacija dogodkov in kampanj, pravni postopki, itd..

Od specifičnih do splošnih

Eko krog ponuja dve vrsti delavnic.

Individualna delavnica je namenjena članom ene organizacije ali iniciative na njeno prošnjo in s programom, prilagojenim njenim potrebam. Pogosto namreč delujejo v zelo specifičnih okoliščinah in potrebujejo njim prilagojene informacije in znanje.

Tematske delavnice imajo v naprej določen program in so namenjene članom večih organizacij in iniciativ, ki jih zanima določena problematika: delo z mediji, zakonodaja in postopki, kako pridobiti informacije in podatke, kako zasnovati dobro kampanjo, itd..

Lokacija delavnic

Delavnice za okoljske aktiviste potekajo v Ravenski vasi nad Zagorjem ob Savi, na Zeleni travi – družinski kmetiji Uroša Macerla.

V ta namen obnavlja kozolec, ki je dovolj velik za sprejem skupin. Ker obnova še ni v celoti dokončana, se delavnice ob slabem vremenu odvijajo v lokalnem gasilskem domu.

/** * mailchimp pop-up */