Evropska komisija o statusu naprave za sosežig

Tudi Evropska komisija pritrjuje Eko krogu, da bi Ministrstvo za okolje (MOP) pri obravnavi prošnje za sosežig odpadkov, kakršna je bila prošnja Lafarge Cementa, moralo upoštevati, da ne gre za spremembo, pač pa za povsem novo napravo, s čemer bi moral MOP postopek voditi bistveno bolj pregledno in prebivalstvu prijazno.

Današnja tiskovna konferenca, na kateri smo predstavili pismo iz Bruslja (prvi od vseh treh delov posnetka)

Na današnji tiskovni konferenci v Ravenski vasi sta predsednik, Uroš Macerl, in aktivist Eko kroga, Boštjan Pihler, javnosti predstavila vsebino dopisa EC-2/10 (PDF, 152 KB), ki ga je evropskemu komisarju za okolje, Janezu Potočniku, društvo poslalo 14. septembra, in odgovor ge. Marianne Wenning, vodje enote za industrijske emisije v Generalnem direktoratu za okolje, datiran na 13. oktobra 2010 (PDF, 278 KB).

V pismu smo Evropsko komisijo prosili za konkretno pojasnilo Direktive o sežiganju odpadkov 2000/76/ES z dne 4.12.2000. Ta predvideva, da se za obstoječe naprave za sosežig štejejo tiste naprave v Skupnosti, ki so začele sosežigati odpadke najkasneje do 28. decembra 2004, cementne peči, ki obratujejo in imajo dovoljenje skladno z obstoječo zakonodajo Skupnosti ter začnejo sosežigati odpadke po tem datumu, pa se pri uveljavljanju mejnih vrednosti emisij NOx ne štejejo za nove naprave.

V Eko krogu smo prosili in dobili pojasnilo štirih “hipotetičnih” situacij (dve od njih sta za nas manj hipotetični od ostalih, saj se direktno nanašata na primer Lafarge Cementa). Zanimalo nas je, kdaj naprava šteje za obstoječo in kdaj za novo v naslednjih primerih:

Primer A)
cementarna, ki obratuje in ima dovoljenje skladno z obstoječo zakonodajo in začne sežigati odpadke na primer 28.12.2004;
Mnenje komisije: »naprava šteje za obstoječo napravo za sosežig. Vendar se mora pristojni organ prepričati, da se je sosežig odpadkov začel najpozneje 28. decembra 2004«;
Primer B)
cementarna, ki obratuje in ima dovoljenje skladno z obstoječo zakonodajo in začne odpadke sežigati na primer 29.12.2004, se pri uveljavljenju mejnih vrednosti emisij NOx po Prilogi II. ne šteje kot nova naprava, glede 20. člena pa tudi ni obstoječa naprava za sosežig – istočasno torej ni ne eno in ne drugo (kar se tiče NOx) – komisijo smo prosili, da nam pojasnijo ta primer;
Mnenje komisije: »naprava šteje za novo napravo za sosežig. Vendar se v skladu z oddelkom 1.1 Priloge II k Direktivi o sežiganju za NOx uporablja mejna vrednost emisij 800 mg/m³«;
Primer C)
cementarna, ki obratuje in ima dovoljenje skladno z obstoječo zakonodajo in je začela odpadke sežigati leta 2010 – torej ni obstoječa naprava za sosežig po 20. členu, po Prilogi II. pa tudi ni nova naprava – torej spet ni ne eno in ne drugo;
Mnenje komisije: »enako kot v primeru B, torej nova naprava«;
Primer D)
cementarna, ki obratuje, pa nima dovoljenja skladnega z obstoječo zakonodajo in začne sežigati odpadke v letu 2010, torej ni obstoječa naprava za sosežig po 20. členu, njen status pri uveljavljanju mejnih vrednosti za NOx po Prilogi II pa je nejasen;
Mnenje komisije: »naprava šteje za novo napravo za sosežig in v skladu z oddelkom 1.1 Priloge II k Direktivi o sežiganju odpadkov se za NOx, uporablja mejna vrednost emisij 500 mg/m³«.

Primera C) in D) sta seveda primera Lafarge Cementa in mnenje Evropske komisije je tu nedvoumno: gre za novo napravo. To pomeni, da bi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja moral potekati popolnoma drugače: veliko bolj bi bila vključena javnost (javne obravnave ipd.), narejena bi bila presoja vplivov na okolje, pritožbe stranskega udeleženca bi zadržale izvršitev itd. V Sloveniji od vsega tega ni bilo nič, kljub temu, da je MOP napravo enkrat celo že razglasil za novo (PDF, 390 KB), a si je potem premislil in jo obravnaval kot obstoječo (odločba – PDF, 1,1 MB; PDF 1,4 MB).

Predsednik Eko kroga je ob koncu tiskovne konference še napovedal nov protestni shod Zasavčanov, ki bo potekal v novembru. Kot je dejal, bo to zadnji mirni protest, saj smo vsa pravna sredstva že skoraj izčrpali, in kljub temu, da imamo prav, po ustaljeni poti proti navezi politike in velekapitala trčimo ob zid.

Ko bo treba, da nas vidijo, nas bodo videli. Vsi ste vljudno vabljeni, da se nam pri tem pridružite, obvestila sledijo.

Naši nosovi so bratje!

3 Responses
  1. SUŠA MIRAN

    Popolnoma vas razumem in občudujem vašo moč, vstrajnost,ter voljo v borbi proti taki nagnusni pokvarjenosti. Iz vsega srca vas podpiram, ter želim čim krajšo pot do uspeha. Sprašujem pa se kaj razmišlja na tisoče naših sokrajanov, ter učiteljev in učencev v naših šolah? Kaj mislijo, kako bodo živeli. Nobenega odziva??? Ali so se jim že tudi možgani skisali? Pridružujem se v vaši borbi za naše pravice. OD ZMAGE DO ZMAGE NAPREJ!!!!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */