ARSO pritrdil Eko krogu: naprava je nova

Agencija RS za okolje (ARSO) je z odločbo 35407-104/2006-243 z dne 8. 7. 2011 (PDF, 4,3 MB) pritrdila dolgoletnemu mnenju in argumentaciji Eko kroga, da gre pri Lafargevi sežigalnici za novo napravo, in Lafargevo vlogo za novo okoljevarstveno dovoljenje, ki bi spet vključevalo sežiganje odpadkov v trboveljski cementarni, gladko zavrnila:

Ker je naslovni organ vezan na pravno mnenje Sodišča, je upoštevajoč mnenje Sodišča v sodbi št. I U 2/2010-51 z dne 17. 2. 2011 in izrecno zahtevo upravljavca za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstoječo napravo, /…/ ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstoječe naprave za proizvodnjo cementa, s proizvodno zmogljivostjo 1400 ton cementnega klinkerja na dan. /…/

Eko krog je tako prek svojega predsednika Uroša Macerla, stranskega udeleženca v zadevi, in prek odvetniške družbe Zidar Klemenčič, v bitki proti sežiganju odpadkov v Lafarge Cementu dosegel pomembno zmago. Opredelitev za novo napravo, v nasprotju s tem, za kar si je nenehno in izrecno prizadeval Lafarge (glej npr. zapisnik majske obravnave), naredi postopke za pridobivanje dovoljenja bistveno preglednejše in omogoča javnosti bistveno boljši nadzor nad tem, kaj želi imeti v svoji okolici.

Zasavčani bomo torej čez poletje lahko polnili pljuča z boljšim zrakom, kot je bil lanski smrad, ko je Lafarge na podlagi neupravičeno izdanega dovoljenja varčeval z denarjem za čistejše energente tako, da je, v že tako obremenjenem zasavskem okolju, sežigal še odpadna olja, plastiko in izrabljene gume.

Zahvaljujemo se vsem, ki ste pisali upravičene pritožbe, javno izrazili interes javnosti proti sežiganju odpadkov na prejšnjih ali novembrskem velikem protestu, pomagali z organizacijo, s prostovoljnim delom, finančno ali kakorkoli drugače. Hvala tudi občini Zagorje in naši obsežni pravni službi za dosedanjo pomoč! Velika bitka je dobljena, a vojne še ni konec.

Hkrati znova opominjamo državo, da lahko prek zelenih javnih naročil razreši nastalo situacijo v korist vseh strani, s tem, da se sistematično odloča za okolju prijazen cement, nastal brez sežiganja odpadkov ali petrolkoksa. Tehnične podrobnosti za izvedbo tega prepuščamo oblasti, če ga le ne bo spet preveč … lomila.

Bolje zrak kakor rak!

11 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */