Okoljevarstveno dovoljenje Lafargeu razveljavljeno!

Znak: prepovedano prekomerno onesnaževanje

Kot sporoča MOP, je Upravno sodišče RS odločilo o okoljevarstvenem dovoljenju družbe Lafarge. V sodbi pod opr. št. I U 2/2010-51 z dne 17. 2. 2011, je sodišče na tožbo stranskega udeleženca Uroša Macerla odpravilo okoljevarstveno dovoljenje družbi Lafarge cement, d.d., Trbovlje, ki ga je Agencija RS za okolje dne 23. 7. 2009 izdala z odločbo, št. 35407-104/2006-195, in ki dovoljuje sosežig nevarnih odpadkov. Sodišče je še odločilo, da se zadeva vrne organu prve stopnje v ponovni postopek.

Hvala vsem, ki ste pripomogli k temu, med njimi županu in svetnikom Občine Zagorje ob Savi, ki nasprotujejo sežiganju odpadkov v Zasavju že odkar se je pojavila ta neumna ideja, in so o tem leta 2009 tudi organizirali referendum, ter odvetniški družbi Čeferin, ki v tem primeru pravno uspešno zastopa Uroša.

Ta zmaga verjetno pomeni, da se bo dovoljenje izdajalo na bistveno bolj transparenten način, kar pomeni, da se po našem trdnem prepričanju sežiganje odpadkov ne sme dovoliti, saj v teh pogojih preveč negativno vpliva na življenje ljudi. Počakajmo na besedilo sodbe! Samo brez ognjemetov, prosimo! 😉

26 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */