Sestanek pri ministru Žarniću

Danes so se predstavniki društva Eko krog na povabilo ministra Žarnića udeležili sestanka na Ministrstvu za okolje (MOP), na katerem smo lahko ministru predstavili svojo plat zgodbe. Obljubili so nam podatke meritev, kar je pozitivno.

Predstavniki MOP na sestanku z Eko krogom
Del ekipe MOP: dr. Silvo Žlebir, generalni direktor ARSO; dr. Peter Gašperšič, državni sekretar; minister prof. dr. Roko Žarnić; Aleksandra Velkovrh, glavna pristojna inšpektorica in Barbara Avčin, nova direktorica za okolje (vir: MOP)

Sestanek je trajal dve uri in pol, večinoma je potekal še kar konstruktivno. Minister je bil kooperativen, videti je, da ga zadeva zanima in bi ji rad prišel do dna. Po pričakovanju smo manj stičnih točk, razen večletnega znanstva, našli s predstavniki Agencije RS za okolje (ARSO).

Služba za odnose z javnostmi MOP je po sestanku pripravila tonski zapis sestanka in pisne sklepe. Kratek zapis sprejetih sklepov ali zanimivosti, z dodanim komentarjem:

 1. Po védenju in besedah glavne inšpektorice Velkovrhove, je Lafarge Cement od danes do marca(?) začasno ustavil proizvodnjo. Govori se, da zaradi polnih zalog. Obeta se nam torej nekaj mesecev čistejšega zraka.
 2. Delovna skupina za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Zasavju se obnovi. Imenuje se nove člane, s strani MOP bosta to Albin Keuc in Barbara Avčin, ravno od danes nova direktorica Direktorata za okolje, ki je torej uspešno prestala sestančni krst. Matej Gasperič, dosedanji vodja te skupine, ki je njenim članom na sestanku zadnjič upal pogledati v obraz februarja 2009, jo – kot razumemo in z razumevanjem sprejemamo – zapušča.
 3. Glede okoljevarstvenega dovoljenja počakamo odločitev Upravnega sodišča, na katerem Eko krog zahteva, da se dovoljenje razveljavi. Sodba bo predvidoma znana še za časa čistejšega zraka.
 4. Ministrstvo bo organiziralo izdelavo študije, v kateri bodo primerjani podatki o meritvah v Zasavju, Sloveniji in tujini. Vključeni bodo tudi podatki o vplivih na zdravje. Na podlagi študije se bo ugotavljalo, ali sta slovenska in evropska zakonodaja ustrezni oz. ali “sledita sodobnim pričakovanjem prebivalcev”.
 5. Preveri se usklajenost slovenske zakonodaje z evropsko in se jo po potrebi uskladi. Na neskladje cementne uredbe smo v društvu že opozarjali.
 6. Eko krogu se zagotovijo podatki o trajnem polurnem emisijskem monitoringu v Lafarge Cementu od začetka meritev, podatki bodo ovrednoteni in potrjeni s strani izvajalca meritev.
 7. Eko krogu se zagotovijo podatki in izvorno poročilo občasnega emisijskega monitoringa v Lafarge Cementu za leto 2005.
 8. Eko krogu se zagotovijo podrobni (10-minutni, polurni, urni) podatki imisijskega monitoringa na mobilni postaji v zaselku Zelena trava. Na tej točki bi se nam skoraj orosile oči, vendar ne privoščimo udeležencem, da bi nas videli jokati, zato raje smrkamo v robec doma.
 9. Agencija RS za okolje (ARSO) pripravi Eko krogu pisni odgovor, zakaj so se emisije prahu v letu 2007 drastično povečale v primerjavi z letom 2005. Pojav je še toliko zanimivejši, če vemo, da je Lafarge Cement vmes zgradil čistilno napravo.
 10. Inšpektorat RS za okolje in ARSO zagotovita pisne odgovore na pisna vprašanja, ki jih je nanju naslovil Eko krog, najkasneje do konca tega leta. Nekateri dopisi so neodgovorjeni že od oktobra, a očitno pri tem nismo edini.
 11. Eko krog bo v bodoče pomagal ministrstvu v reševanju ekoloških problemov v Zasavju.

Predstavnike Občine Zagorje in Civilne iniciative Trbovlje, s katerimi smo soorganizirali novembrski protest, so tokrat gostitelji v naglici nekako pozabili povabiti, na kar smo opozorili, a smo kljub temu sprejeli povabilo na ta sestanek.

Predstavniki Eko kroga so v izjavah opozorili na običajno izpostavljane pomanjkljivosti okoljevarstvenega dovoljenja, kot npr. neurejenost vsebnosti niklja, kljub sežigu plastike, neprimernost določitve 500-metrskega vplivnega območja, kljub temu, da so bili že na 900 metrov od dimnika oddaljeni merilni postaji podatki porazni, neomejenost masnih pretokov, nekalibrirana oprema, nezadostnost občasnih meritev, itd.

Kljub večinoma pozitivni naravnanosti ministra, v Eko krogu opozarjamo, da notranje poročilo za premierja Pahorja po vsej verjetnosti pripravlja ista skupina ljudi, ki je sodelovala pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement. Kadija te toži, kadija ti sodi.

Prav tako opozarjamo, da se mora začeti revizija dovoljenja, v katero se morajo vključiti strokovnjaki, ki so bili med postopkom izdaje dovoljenja izključeni – ARSO je trdil, da ima dovolj svojih strokovnjakov.

Predstavniki Eko kroga menimo, da se mora vsakršna revizija začeti iz nične točke, to pomeni, da se odvzame dovoljenje za sežig odpadkov, dokler se ne ugotovi, ali okolje v Zasavju to prenese ali ne. Drugega manevrskega prostora, kot se je izrazil predsednik društva Uroš Macerl, nimamo. Okoliščine, v katerih živimo, nam ne dovoljujejo, da popuščamo in da se naslednjih pet let pogovarjamo, delamo študije in ugotavljamo, kaj se dogaja v Lafargu, medtem ko sredi Zasavja kurijo 100 ton odpadkov na dan.

V Eko krogu smo s sestankom zmerno zadovoljni v okviru pričakovanj. Zaradi preteklih izkušenj smo upravičeno previdni, saj smo imeli podobnih sestankov v preteklosti že nebroj, dasi še ne s tem ministrom in ne ob tolikšni medijski pozornosti. Sestanek so (morda tudi na naš predlog) spremljali številni mediji: TV Slovenija, MMC RTV, 24ur, Dnevnik, Delo in drugi, na strani MOP pa lahko poslušate ves sestanek in dve izjavi za javnost.

Najbolj razveseljiva resnična novica današnjega dne je torej za večino začasna zaustavitev proizvodnje v cementarni, delno zaradi polnih zalog, delno zaradi remonta. Vesele praznike!

32 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */