Ognjemet ogroža zdravje

V Eko krogu smo med in po novoletnih praznikih prejeli veliko pritožb občanov, da jih moti hrup, smrad in dim, ki ga povzročajo pirotehnična sredstva. Nekaj teh pritožb je bilo sicer provokativnih – češ Ekokrogovci za vse probleme obtožujete Lafarge, obenem pa vas prav nič ne gane precej hujše onesnaževanje zraka, ki ga povzroča veliki zagorski ognjemet.

Grafikon koncentracij delcev PM10 ob prehodu v leto 2011
Graf koncentracij delcev PM10 ob prehodu v novo leto. Legenda: -#- Trbovlje (pirotehnična sredstva brez ognjemeta); -#- Zagorje (ognjemet); -#- Ljubljana-Bežigrad. Vir podatkov: AMP ARSO.

Kljub temu smo se poglobili v problem in bili šokirani, da ognjemet in ostala pirotehnična sredstva v resnici predstavljajo zelo hud problem in da ima zaradi tega Zagorje v novoletni noči daleč najslabši zrak v Sloveniji.

Neuradni podatki ARSO (XLS, 722 KB, vir podatkov: AMP ARSO) kažejo, da je bila najvišja koncentracija PM10 v Sloveniji izmerjena prav v Zagorju na prvi dan novega leta ob 2h zjutraj, ko je bil neskončni niz detonacij v zasebni režiji kronan še s tradicionalnim novoletnim ognjemetom – lepim za oko, a nikakor prijetnim za pljuča. Meritve kažejo, da si zrak še nekaj dni ni opomogel pod varno mejo 50 µg/m³.

Negativen vpliv ognjemetov opisuje tudi Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10 (PDF, 4,18 MB, str. 196-197):

»Ognjemeti povzročajo kratkotrajne izjemno povišane koncentracije delcev v zraku, dušikovih oksidov (NOx) in žveplovega dioksida (SO2). Delci, ki so posledica ognjemetov, so zelo majhni (okrog 1 μm) in vsebujejo kalij (K), stroncij (Sr), vanadij (V), titan (Ti), barij (Ba), baker (Cu), svinec (Pb), magnezij (Mg), aluminij (Al), antimon (Sb), žveplo (S), mangan (Mn), cink (Zn) in saje.

Če ni padavin, lahko ti delci lebdijo v zraku več kot en teden. Ko se posedejo na površino, lahko delci, če ni padavin, ponovno resuspendirajo v ozračje (npr. kot posledica cestnega prometa ali vetra). Ko jih padavine sperejo iz ozračja in tal, onesnažijo površinske vode in podtalnico (iz tega vidika so problematični zlasti perklorati, ki so endokrini motilci hormonov).

Prispevek ognjemetom k emisijam kovin v ozračje na letni ravni ni zanemarljiv. Izračuni, ki so jih naredili v Veliki Britaniji, kažejo, da je bilo leta 2000 v Veliki Britaniji z ognjemeti in drugimi eksplozivnimi sredstvi emitiranih 73 ton magnezija (ta količina predstavlja 7,6 % celotnih letnih emisij magnezija v državi), 65 ton barija, 10 ton stroncija, 5 ton titana in 3 tone bakra (ta količina predstavlja 6 % celotnih letnih emisij bakra v državi), 100 ton kalija (9,3 % celotnih letnih emisij kalija v državi), 86 ton aluminija… Za Slovenijo podatkov ni na voljo.

Glede na to, da so te kovine emitirane v zrak le v nekaj urah, kar povzroča goste oblake zelo drobnih delcev, ki lahko prodrejo globoko v pljuča, ter jih spremljajo tudi povišane koncentracije drugih onesnaževal v zraku (žveplovega dioksida in dušikovega oksida) se poraja vprašanje o kratkoročnih in dolgoročnih negativnih vplivih, ki ga ima izpostavljenost visokim koncentracijam teh onesnaževal, na zdravje ljudi.

Izpostavljenost emisiji onesnaževal, ki jo povzroča ognjemet, lahko sproži težji astmatični napad, ki lahko pri občutljivejših skupinah bolnikov (npr. pri otrocih) povzroči tudi smrt.

Drobni delci, ki vsebujejo kovine, povzročajo vnetje dihalnih poti in pljuč tudi pri sicer zdravih ljudeh. Raziskave so pokazale korelacijo med povišanjem onesnaženosti zraka in poslabšanjem bolezni pri ljudeh z respiratornimi boleznimi in tudi povečanje števila smrti pri starejših ljudeh zaradi kardiovaskularne in respiratorne bolezni.«

Eko krog na zagorsko občino naslavlja predlog za prepoved uporabe pirotehničnih sredstev v Zagorju (PDF, 132 KB). Prepričani smo, da bo zagorska občina tudi tokrat stopila na stran javnega zdravja. Županu smo predlagali sestanek, na katerem mu bomo predstavili problematiko in alternative.

To je v Zasavju pač treba posebej napisati: z “alternativami” prav gotovo ne mislimo, da bi bilo bolj zdravo, estetsko in zabavno, če bi v zrak spuščali še produkte gorenja na stotine ton odpadnih olj, gum in plastike. In da bi bil za povrhu še vsak dan praznik.

13 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */