EU toži Slovenijo zaradi prašnih delcev

Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) je bila 29. julija vročena tožba Evropske komisije proti Sloveniji zaradi neizpolnitve nekaterih obveznosti iz Direktive Sveta 1999/30/ES o mejnih vrednostih žveplovega dioksida, dušikovega dioksida in dušikovih oksidov, trdnih delcev in svinca v zunanjem zraku, ker naj bi bile v več zaporednih letih v Sloveniji presežene dnevne vrednosti za letne in dnevne koncentracije PM10 (prašni delci premera manj kot 10 μm) v zunanjem zraku.

Po podatkih Agencije RS za okolje (ARSO, kazalnik [ZR08] – Onesnaženost zraka z delci PM10 in PM2.5) je bila mejna koncentracija PM10 50 µg/m3 v letu 2009 v Trbovljah presežena 73 dni, v Zagorju pa celo 107 dni v letu. Za primerjavo: dovoljeno letno število preseganj PM10 je 35× v letu; tudi Ljubljana s 37 preseganji v letu odstopa iz dovoljenega območja.

Na spletni strani MOP piše, da je ministrstvo že pripravilo osnutek predpisa s katerim se bo določilo Zasavje kot območje degradiranega okolja zaradi obremenjenosti zunanjega zraka s PM10 znotraj cone SI2 (Alpsko in Panonsko območje) in določilo program ukrepov za izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v Zasavju.

Odziv MOP na vloženo tožbo lahko preberete v njihovi izjavi “Vročena tožba Sodišča EU Republiki Sloveniji glede preseganj mejnih vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku” (30. julij 2010).

To je sicer že tretja okoljska tožba EU proti Sloveniji, prvi dve okoljski tožbi si je prislužila zaradi kršenja pravnega reda EU, ker direktive o okoljski odgovornosti ni pravočasno prenesla v svojo zakonodajo (ta se je končala z obsodbo, sicer brez finančnih posledic), ter zaradi nespoštovanja zakonodaje EU, ki ureja izdajanje novih ali obnovljenih dovoljenj za industrijske obrate, skladno z direktivo IPPC (stran v angleščini).

Zdaj torej vemo, pot do Ljubljane vodi skozi Bruselj. Žal nas bo to drago stalo najmanj trikrat: zaradi počasnosti postopka bomo prvič plačali z zdravjem in drugič s kaznijo EU. Tretjič bomo plačali z odškodnino onesnaževalcem samim, saj bodo zaradi prehitro izdanih okoljevarstvenih dovoljenj odškodninsko tožili državo, češ, da so že prilagodili proizvodnjo, skladno z dovoljenjem, ki bo naknadno preklicano. Še dobro, da imamo denar od vseh teh silnih davkov, ki nam jih plačujejo!

6 Responses
  1. […] Štafeta bo potovala ob reki Savi mimo Zagorja do kraja Sava, kjer bo prečkala stari leseni most in nadaljevala pot po levem bregu reke po cesti Sava-Ponoviče-Litija. V Litiji bo prečkala litijski most in spet nadaljevala pot pot desnem bregu in navkreber čez Podšentjur skozi gozdno pot do Pogonika, nakar se bo spustila navzdol, prečkala železniško progo, in tekla do Kresnic. Po Kresnicah sledi novo prečkanje železniške proge in tek do Jevnice, nato pa spet čez prehod in vseskozi ob Savi do Laz in Zaloga. Medmestni del trase bo s tem sklenjen in Zasavčani bomo spet dihali prašen zrak, kot smo ga vajeni. […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */