Pisma bralcev v Delu

0

Kot smo poročali, je 6. avgusta, ki je že tako ali tako dan tragičnega spomina, Radio Kum zaman skušal ugotoviti, kaj smrdi. Istočasno so skušali širšo slovensko javnost o našem položaju po svojih močeh obvestiti tudi občani sami; v časniku Delo se je občanka iz Trbovelj, ga. Grošelj, s pismom bralke pritožila čez tolikšno onesnaževanje.

Nepresenetljivo je že v ponedeljek, 9. avgusta, prav tako na črni dan v zgodovini, v isti rubriki sledil odgovor dežurnega marketingarja pri Lafargu, mag. Sopotnika. V odgovoru omenjeni šolani človek ugotavlja, da “v obratovanju proizvodnje v cementarni v zadnjem obdobju niso zabeležili posebnosti. Delovanje je bilo v skladu z vso veljavno zakonodajo, standardi in zahtevami“.

Isti teden smo mu odpisali še mi; objavljeni odgovor Eko kroga navajamo v celoti:

Mag. Andrej Sopotnik v svojem odgovoru na pritožbo gospe H. Simone Grošelj glede dima in smradu, ki ga s sežiganjem odpadkov povzroča Lafarge Cement (v nadaljevanju LC), znova zavaja in postavlja LC v vlogo žrtve, ki se ji godi strašna krivica, saj je vendar »delovanje Cementarne v skladu z vso veljavno zakonodajo, standardi in zahtevami«. (Delo, Pisma bralcev, 9. 8. 2010)

Grozljivo je, da je to deloma celo res! Agencija RS za okolje (ARSO, ki naj bi, mimogrede, ščitila okolje in zdravje ljudi) je prikrojila pravila o dovoljenih izpustih škodljivih snovi posebej LC na kožo. In to na absurdno visoke vrednosti, ki bistveno odstopajo od dovoljenih standardov, ki veljajo v državah EU. S tem grobo kršijo Direktivo 2000/76/ES, ki v 27. členu izrecno navaja: »Sosežiganje odpadkov v napravah, ki v prvi vrsti niso namenjene sežiganju odpadkov, v delu odpadnih plinov, ki nastanejo pri takem sosežigu, ne bi smelo povzročiti večjih emisij onesnaževal, kot so dovoljene za namenske sežigalnice, in naj bi zato zanj veljale ustrezne omejitve.« Kljub tej direktivi je ARSO dovolila Lafargeu kar 3-krat večje onesnaževanje s prahom, kot to dovoljujejo standardi EU za sežigalnice: z dušikovimi oksidi nas lahko dušijo v obsegu 4 sežigalnic, z rakotvornim benzenom v obsegu 5 sežigalnic in s skupnim organskim ogljikom v obsegu kar 20(!) sežigalnic odpadkov! Glede emisij ogljikovega monoksida pa Lafarge Cement celo nima omejitev!!

In kdo sploh nadzira izpuste iz LC? Praktično nihče! Vlada jim je namreč dovolila, da nadzirajo kar sami sebe! LC je lastnik vseh merilnih postaj in podatkov, ki se tam zbirajo. Oni tudi odločajo, kateri podatki in kako bodo sploh prišli v javnost. V praksi to pomeni, da podatki z njihove spletne strani, kadar emisije presežejo (že itak absurdno visoke!) dovoljene vrednosti, enostavno izginejo in se pojavijo šele, ko se stanje stabilizira. Pri LC trdijo, da v teh »podatkovnih luknjah« proizvodnja ne obratuje, prebivalci pa ravno takrat vohamo najhujši smrad in vidimo, da se iz dimnika vali največ dima. Ko dovolj veliko število zaskrbljenih občanov na št. 112 prijavi smrad, center za obveščanje obvesti pristojno inšpektorico, ta pa pokliče v LC in se navadno zadovolji s puhlico, »da proizvodnja poteka brez posebnosti«. Če že gre stanje preverit v tovarno, pride tja z nekajdnevno zakasnitvijo, ko dokazov o preseganju dovoljenih vrednosti emisij ni več.

Poudariti moramo, da smo v Zasavju precej bolj tolerantni do smradu kot drugje po Sloveniji! Če Zasavcu začne smrdeti do te mere, da se počuti ogroženega in pokliče 112, pomeni, da je res hudo! (Saj poznate vic o Zasavcu, ki se je v Kranjski Gori onesvestil zaradi preveč čistega zraka?)

Mag. Sopotnik navaja, da trboveljska cementarna proizvaja cement že 134 let. Res je. In vsa ta leta je krepko onesnaževala in degradirala okolje! Pa vendarle smo vsa ta leta Zasavci to (dokaj) mirno prenašali. Prekipelo nam je, ko so se pri Lafargeu odločili nadomeščati klasična goriva s t.i. »alternativnimi gorivi« – ta so namreč sinonim za 32.700 ton najbolj strupenih industrijskih odpadkov, kolikor jih LC skuri v enem letu.

Sežiganje nevarnih odpadkov je eden najbolj dobičkonosnih poslov. Proizvajalci takih odpadkov so pripravljeni plačati velike zneske tistemu, ki se jih bo znebil. In ker so zakoni v Evropi strogi, kurijo odpadke tam, kjer vladajo marionetne vlade in poceni državni uradniki. Kljub temu, da v cementni industriji vlada huda kriza (LC v l. 2009 zaradi slabe prodaje pol leta ni obratovala), je 180 zaposlenih LC (v glavnem) na račun sežiganja odpadkov ustvarilo za 2,4 miliona evrov dobička! Zato se postavlja vprašanje, ali je proizvodnja cementa sploh še glavna dejavnost LC!?!

Res je (žal), da so v Zasavju tudi druga podjetja, ki zelo obremenjujejo okolje. Vendar nobeno ne spušča v zrak toliko strupov kot Lafarge! Omenimo samo rakotvorne, teratogene in mutagene snovi, kot so arzen (pljuča, koža), benzen (limfatični in krvotvorni organi), kadmij (pljuča, prostata), krom (pljuča, sinusi, nos), nikelj (pljuča, nos), policiklični aromatski ogljikovodiki (pljuča, sečila) … O negativnem vplivu LC na zdravje ljudi priča zadnja študija »Zdravje za Zasavje«, ki jo je izvedel Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana.

Verjetno se sprašujete kako je mogoče, da se kaj takega povsem legalno(!) dogaja v civilizirani državi, ki je zapovrh članica EU!? To je seveda vprašanje, na katero mora odgovoriti država s predsednikom vlade na čelu! A bojimo se, da predsednik Pahor vsa dejstva, ki bi mu jih radi predstavili, že zelo dobro pozna!

Slovenija v EU slovi po tem, da zanikrno ravna z okoljem. Nedolgo tega smo si nakopali že tretjo tožbo Evropske komisije zaradi kršitve Direktive Sveta 1999/30/ES glede izpustov nevarnih snovi v okolje. Da bi se izognili milijonskim odškodninam, ki jih bomo morali plačati davkoplačevalci, in predvsem zaradi našega zdravja(!!!) pozivamo vlado, da:

  • takoj uskladi zakonodajo za področje sosežiganja odpadkov z direktivami EU,
  • zaradi očitnih kršitev takoj prekliče Lafargeu dovoljenje za sosežig odpadkov,
  • omogoči neodvisno in nepristransko merjenje emisij ter javno dostopnost podatkov.

Zasavci imamo namreč dovolj dihanja tega »alternativnega zraka«!

Za EKO krog predsednik
Uroš Macerl
Ravenska vas 3, Zagorje

Pritlehno sprenevedanje Lafarga ni zmotilo samo nas, saj sta novi pismi pod naslovom “Dim iz Lafarge Cementa” napisala tudi izvirna avtorica, ga. Grošelj, in še en Trboveljčan, g. Žavbi. Kronologija pisem bralcev je torej naslednja:

Pisem se je v uvodniku glavne urednice dotaknil tudi zasavski tednik Zasavc. Slovenska javnost ne more reči, da ne ve, da rutinirano uničevanje našega zdravja za te aparatčike in za te kapitaliste pomeni potek proizvodnje brez posebnosti!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */