Država z okoljevarstvenim dovoljenjem Lafarge Cementu žrtvuje Zasavje

Dne 9. 4. 2009 je bilo cementarni Lafarge Cement izdano okoljevarstveno dovoljenje s strani Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO). S tem dovoljenjem je ARSO dal Lafarge Cementu zeleno luč za pričetek sežiganja odpadkov, med katerimi jih ima večina status nevarnih odpadkov.

Kot dodatno gorivo je Lafarge Cementu dovoljeno vsako leto uporabljati:

  • 6.000 ton gum,
  • 15.000 ton plastike,
  • 11.700 različnih odpadnih olj.

Lafarge protest

Skupno je torej Lafarge Cementu dovoljeno sežigati kar 32.700 ton odpadkov na leto. Poleg tega sme Lafarge Cement kot dodatek k surovini uporabljati 41.000 ton pepela, žlindre in valjarniške škaje. Kot dodatek h klinkerju pa sme Lafarge Cement uporabljati 100.000 ton elektrofiltrskega pepela (ta je radioaktiven!) ter še 140.000 ton nenevarnih odpadkov, kot so pepel, žlindra in kotlovski prah.

Z izdajo tega dovoljenja je bila kršena ustavna pravica Zasavčank in Zasavčanov do življenja v zdravem okolju in spregledanih je bilo 12.000 podpisov, zbranih proti sežigu odpadkov v Zasavju leta 2005.

Postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja, ki ga želi pridobiti Lafarge za sežig odpadkov, traja že več let. V tem času je ARSO Lafargeu dovolila dopolnitev nepopolne vloge kar 29-krat! Lansko leto je bila že izdana odločba, ki Lafargeu sicer ni dovoljevala sežiga odpadkov, je pa dovoljevala prekoračitve nevarnih onesnažil (torej so bile za Lafarge narejene izjeme, ki so mu dovoljevale večja onesnaževanja, kot to sicer predpisuje zakonodaja). Ravno zaradi tega je stranski udeleženec v postopku, Uroš Macerl, podal več pripomb, ki so se dotikale varstva zdravja ljudi in okoljevarstva. Drugo stopenjski organ Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je vse te pripombe spoznal kot utemeljene in prej omenjeno odločbo vrnilo nazaj v odločanje prvo stopenjskemu organu (ARSO).

V ponovnem odločanju je Uroš Macerl podal še več dodatnih dokazil o škodljivosti nameravanega sežiganja odpadkov v Lafarge Cementu. V tem času sta bili prav tako narejeni dve novi zdravstveni študiji (glej www.zdravje-zasavje.si), ki sta obe dokazali povečano obolelost Zasavčanov za raznimi boleznimi. Prvič je bila narejena študija, ki je znotraj Zasavskega prostora analizirala, kako bližina bivanja blizu onesnaževalca (konkretno Lafarge Cement in Termoelektrarna Trbovlje) vpliva na obolelost za rakom.

Stranski udeleženec Uroš Macerl je zahteval tudi, da se v tako pomembnih odločitvah zahteva mnenje sodnega izvedenca medicinske stroke, sodnega izvedenca hidrometeorološke stroke (zaradi specifike inverzije in neprevetrenosti zasavskih dolin) ter okoljskega sodnega izvedenca.

Pretresljivo je, da so bile v novi odločbi, ki jo je izdala ARSO, vse pripombe in študije, ki jih je v postopku podal Uroš Macerl, neupoštevane, prav tako so bili zavrnjeni predlogi za pridobitev mnenj medicinskega, hidrometeorološkega in okoljskega sodnega izvedenca. Namesto tega so bile dodane še nove izjeme, naravnane v korist Lafarge Cementa ter v škodo zasavskega okolja in življenja v njem. Zaradi vsega tega pripravljamo obsežno pritožbo na odločbo, ki vam bo na tej strani na vpogled takoj, ko bo dokončana (okvirno še ta teden).

Preučujemo še druge aktivnosti, s katerimi bomo poskusili preprečiti nadaljnje žrtvovanje zdravja in kakovosti bivanja prebivalcev Zasavja (zbiranje podpisov, referendum, protestni shodi, …)

O vsem vas bomo obveščali prek spletne strani in drugih medijev.

4 Responses
  1. […] Pri postopku je bistveno vprašanje, ali je nesojena naprava za sežiganje odpadkov nova ali stara. Eko krog ves čas dokazuje, da je naprava nova, kar pomeni, da bi morali vsi postopki teči z bistveno večjo vključitvijo javnosti in upoštevanjem načela previdnosti, Lafargeu pa bi po drugi strani seveda kar prijalo, da bi ARSO napravo proglasil za staro in lepo potiho izvedel poenostavljeni postopek. Javnost bi bila v tem primeru iz postopka izključena, pritožbe ne bi zadrževale izvršbe odločb, kot že leta 2009. […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */