23 Responses
  1. […] Kakšno je vaše stališče o dejstvu, da je bila Občina Trbovlje stranka v postopku izdaje dovoljenja za sežig odpadkov, pa v postopku ni vložila niti ene pripombe in je privolila v to, da se v Trbovljah sežigajo nevarni odpadki iz cele Evrope in držav tretjega sveta, ob tem pa občinsko vodstvo svojim volivcem ni omogočilo referendumskega odločanja o tako pomembni zadevi? […]

  2. […] V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu se je jasno pokazal skrajno zaničljiv odnos do javnosti od državnih organov, v tem primeru Agencije RS za okolje (ARSO) in Ministrstva za okolje in prostor (MOP). Velik del javnosti je bil iz postopka izločen že z napačno določitvijo vplivnega območja Lafarge Cementa in z neprimerno določitvijo statusa naprave v Lafarge Cementu. Tako sta v postopku sodelovala le dva stranska udeleženca: Uroš Macerl, kmet, ki živi in dela v neposredni bližini Lafarge Cementa, in Občina Trbovlje. Status stranskega deleženca v postopku je poskušala pridobiti tudi Občina Zagorje ob Savi, saj Lafarge Cement s svojimi izpusti vpliva tudi na njeno območje, vendar zaman. ARSO je zavrnila njeno vlogo, MOP pa pritožbo. […]

  3. […] Ogljikov monoksid nastaja pri nepopolnem izgorevanju ogljikovodikov, kar, kot je že na okrogli mizi z županskimi kandidati povedala ga. Medvešek, kaže na to, da tehnologija izgorevanja v Lafarge Cementu ni primerna. Očitno je bilo celo ARSO sram zapisati tako visoke vrednosti v okoljevarstveno dovoljenje, pa so se raje odločili, da ga modro preskočijo, in s tem Lafargu izpustov CO sploh ne omejujejo. […]

  4. […] Primera C) in D) sta seveda primera Lafarge Cementa in mnenje Evropske komisije je tu nedvoumno: gre za novo napravo. To pomeni, da bi postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja moral potekati popolnoma drugače: veliko bolj bi bila vključena javnost (javne obravnave ipd.), narejena bi bila presoja vplivov na okolje, pritožbe stranskega udeleženca bi zadržale izvršitev itd. V Sloveniji od vsega tega ni bilo nič, kljub temu, da je MOP napravo enkrat celo že razglasil za novo, a si je potem premislil in jo obravnaval kot obstoječo. […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */