Zavrnjen predlog za dodatna izvedenca

Agencija RS za okolje (ARSO) je v postopku glede Lafargea zavrnila naš predlog za dodatna izvedenca, meteorologa Dušana Hrčka in zdravnico doc. dr. Dodič Fikfak. Pravijo, da to ne bi bilo ekonomično. V Eko krogu menimo, da bi bila ravno to ena bolj ekonomičnih stvari.

Z dopisom št. 35407-104/2006-310 (PDF, 810 KB) je ARSO obvestila udeležence v postopku (to so samo Lafarge, Občina Trbovlje in Uroš Macerl, ki je tudi predsednik društva Eko krog), da “se zavrne predlog stranskega udeleženca Uroša Macerla za izvedbo dokaza z izvedencem za lokalne meteorološke razmere v Zasavju, ki vplivajo na onesnaženost zraka Dušanom Hrčkom, univ. dipl. met. in izvedenko za vidik vpliva na zdravje ljudi doc. dr. Metodo Dodič-Fikfak, dr. med.“, ker naj bi bila “postavitev dveh izvedencev iste stroke v nasprotju z načelom ekonomičnosti postopka“.

Razen ekonomičnosti ni razlogov zoper dodatna izvedenca navedla niti sama ARSO, o njuni strokovnosti ni podvomil niti Lafarge. Občina Trbovlje je z dopisom ARSO obvestila, da “se strinja, da se pridobi tudi mnenje dodatnih izvedencev, ki jih predlaga stranski udeleženec, v kolikor organ ocenjuje, da je to potrebno za ugotovitev dejanskega stanja“.

Ekonomičnost postopka je tu slab izgovor – je bil postopek morda do zdaj sedem let ekonomičen? Ravno obratno, prvi postopek je bil izpeljan v ihti in nestrokovno, z napačno uporabljenim materialnim pravom. Posledice namerno izključene javnosti so bile, na eni strani, radodarno dovoljenje in nikoli pozabljeni smrad, ter, na drugi strani, upor prebivalstva in sodna razveljavitev dovoljenja za sosežig plastike, gum in odpadnih olj.

ARSO v zgoraj omenjenem dopisu št. 35407-104/2006-310 (PDF, 810 KB) navaja:

»Iz prvega odstavka 189. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) izhaja, da se v primeru, če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev zadeve, potrebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, opravi dokaz z izvedenci. Iz drugega odstavka istega člena izhaja, da se dokaz z izvedencem izvede, če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da je to potrebno iz razlogov iz prejšnjega odstavka. Iz prvega odstavka 190. člena ZUP izhaja, da za izvedbo dokaza z izvedenci uradna oseba, ki vodi postopek, določi enega izvedenca, če pa sodi, da bo dokazovanje z izvedenci zapleteno, pa tudi dva ali več izvedencev.«

ARSO je januarja letos sama ugotovila, da je Lafargeeva vloga nepregledna in prosila Lafarge za čistopis vloge. Odločevalcem se vloga torej zdi nepregledna, čemur gre pripisati trajanje postopka. (Lafarge je na to seveda odgovoril, da je bila “vloga vložena pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo” – po domače: bo morala biti kar dobra, nepregledna gor ali dol.)

To, da se je ARSO končno sploh odločila vplesti strokovnjake v upravni postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu resnično pozdravljamo. Vse skupaj jemljemo celo kot našo majhno zmago. Prej smo šest let zaman delali v tej smeri, ARSO nas je ignorirala in imenovanje strokovnjakov meteorološke in zdravniške stroke z odločbama celo dvakrat zavrnila. Prav tako pozdravljamo imenovanje obeh že imenovanih izvedencev: prim. izr. prof. dr. Ivana Eržena, dr. med. in prof. dr. Jožeta Rakovca, univ. dipl. met.. Menimo pa, da več glav več ve, in da bi oba dodatno predlagana strokovnjaka (Dušan Hrček, univ. dipl. met., in doc. dr. Metoda Dodič Fikfak, dr. med.) lahko podala – in bi tudi morala podati! – svoje bogate izkušnje z Zasavjem. Postopek brez njiju, z vsem spoštovanjem do ostale ekipe, je preprosto slabši kot postopek z njima.

3 Responses
  1. CROSS

    Če se ne motim,je bilo s strani ARSO rečeno,da lahko Ekokrog v postopkih predlaga domače in tuje strokovnjake po svojem izboru…

    Sedaj pa se predlog zavrne zaradi “načela ekonomičnosti”?????????????????????????????????

    Res pa je,da so bili ekonomični tudi pri bencinu,ko niso sedem let prihajali kontrolirati Lafarge………

    Pokvarjenci…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */