Odločba MOP: naprava je nova

Odločba št. 35607-23/2008-85, PDF, 4,83 MB

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 17. novembra 2011 le odločilo (odločba št. 35607-23/2008-85PDF, 4,83 MB), da mora ARSO ponovno voditi postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za Lafarge Cement tako, da upošteva, da je naprava nova. To je tisto, za kar si je Eko krog ves čas prizadeval: določeno bo novo vplivno območje, javnost bo v postopku lahko sodelovala s pripombami na sežiganje odpadkov, stranskih udeležencev bo več, poostrene bodo prej velikodušne omejitve obratovanja; vnos novih onesnažil v Zasavje bo skratka postal stvar debate in argumentov, ne izvršeno dejstvo!

Julija je Agencija RS za okolje (ARSO) na prvi stopnji zavrnila Lafargevo vlogo, s katero je hkrati z dovoljenjem za izdelavo cementa znova želel pridobiti še dovoljenje za sosežig odpadkov. Lafarge se je na to pritožil na MOP kot drugostopenjski organ. V začetku oktobra so tako na MOP izvedli obravnavo, ena in druga stran je še vlagala obrazložitve in pripombe (Lafarge je na plan skušal vleči celo poskusni sežig odpadne barve iz leta 1990), nakar je do včeraj, ko smo končno prejeli odločbo, vladala moreča tišina.

Pristojni podsekretar mag. Skubic (ja, tisti Skubic) je prvostopenjsko odločbo formalno odpravil in zadevo vrnil ARSO, a v svoji odločbi je med drugim zapisal:

Pritožbeni organ je ugotovil, da je bila pritožničina naprava ob uveljavitvi Uredbe IPPC tehnološko zmožna sosežigati nekatere vrste odpadkov, vendar pa še zdaleč ne v količinah, dovoljenih z dovoljenjem z dne 22. 9. 2003, prav tako pa ne skladno s takratnimi predpisi. /…/

Pritožbeni organ utemeljuje svojo ugotovitev, da je bila pritožničina naprava v času uveljavitve Uredbe IPPC tako drugačna od sedanje (oziroma take, kot je opredeljena v vlogi za izdajo IPPC dovoljenja), da jo je treba obravnavati po splošno veljavnem postopku, ki velja za tako imenovane nove naprave.

Na koncu še piše: “Zoper to odločbo v upravnem postopku ni rednega pravnega sredstva, niti ni dovoljeno sprožiti upravnega spora“. Ta dan smo dočakali po sedmih letih boja z državo in kapitalskimi lobiji. Javnost bo spregovorila!

6 Responses
 1. CROSS

  Vzel sem si čas in prebral odločbo…

  Očitno se je podsekretar MOP-a Miha Skubic spravil k sebi in nehal viseti iz stropa svoje pisarne in se narobe podpisovati in se raje lotil vseh LAŽI Lafaževcev in jih tudi s pomočjo njihovega glasila LC -Tim dokončno razkrinkal…

  Od večje kapacitete zaradi sekundarnega kurišča,nelegalnega novega gorilca,neobstoječih dozirnih naprav,kurili so več gum in še cele povrhu, brez sistema za avtomatsko prekinitev doziranja odpadkov ob preseganju emisijskih vrednosti in OSTALEGA so nas Lafarževci več kot dve leti s pomočjo ARS-a nezakonito zastrupljali…

  MOP je dosedanje delo ARS-a označil za “zgrešeno,neutemeljeno, pravno neutemeljeno,nedopustno,nemogoče,nelogično…”
  dobri argumenti za tožbo proti njim…ARS-u…

  Fino,samo Zasavje je več let zaradi teh besedah goltalo lafarževske strupe…

  Dobro se sliši,da bo v ponovnem postopku potreben elaborat o določitvi resničnega VPLJIVNEGA območja Lafarža,v postopek bodo z vpogledom in dajanjem pripomb udeleženi tudi ljudje in ostali interesenti življenja v boljšem…

  Lafarge se je dotolkel sam..tudi s svojimi lažmi in zavajanji vred v svojem glasilu LC-Tim…vaša himna laži,laži,laži me se ni obrestovala…laž ima res kratke noge…

  Za lafarževce pa zopet svetujem paloma robčke in kamilični čaj…sanval in ostalo pa po želji…

  …AND JUSTICE FOR ALL…

 2. CROSS

  Dve leti nezakonitega sežiganja…super…

  Za odškodninsko odgovornost države zaradi napačno vodenega postopka in nezakonitega sežiga 11.000 ton gum ,plastike in odpadnih olj pa bi kao moralo obstajati protipravno ravnanje državnega organa…NAPAKE pri postopku pa to niso…!!!!!!!!!!!…pravijo na MOP-u…

  Dve leti so sežigali zaradi “napak”…super…

  Še OPROSTITE nisem slišal od državnih organov,kaj šele da bi kdo lahko dobil kakšno odškodnino…dobro se zavarujejo…s pravom…

  Če bi sam koga zastrupljal dve leti in bi me dobili,bi za več let grel posteljo na Dobu…mogoče pa bi me kakšen z vsemi žavbami namazan diamantni pritlikavi odvetnik tudi tega rešil…

  Jeb.š takšno pravno državo…

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */