Zdenko Čebašek Travnik za Varuhinjo

Zdenka Čebašek Travnik

Društvo Eko krog odgovarja na poziv za zbiranje predlogov možnih kandidatov za imenovanje varuha človekovih pravic, objavljenem v Uradnem listu RS dne 27. 8. 2012. Skupaj s še drugimi okoljskimi organizacijami, podpisanimi v dopisu D-32/12 (PDF, 150 KB), smo predsedniku republike predlagali, da kot kandidatko za imenovanje imenuje sedanjo varuhinjo človekovih pravic dr. Zdenko Čebašek-Travnik.

V društvu smo prepričani, da je dr. Čebašek-Travnikova odlična kandidatka, saj je v dosedanjem delu nedvomno dokazala, da razume bistvo dela varuha človekovih pravic, pri čemer se je angažirala na vseh področjih in uspešno delovala tudi na področju varovanja pravice do zdravega življenjskega okolja. Prav slednja se v zadnjem času vse bolj uveljavlja tudi kot temeljna človekova pravica, s čimer vidno pridobiva na pomenu, vendar pa se na drugi strani hkrati večajo tudi problemi z njenim uresničevanjem v praksi, saj zaradi svoje narave stalno prihaja v kolizijo z interesi kapitala. Prav reševanje teh problemov in spoštovanje pravice do zdravega življenjskega okolja pa so eni izmed ključnih dejavnikov za trajnostni razvoj in dvig nivoja kvalitete bivanja v Sloveniji.

Tekom mandata dr. Čebašek-Travnikove je bil Varuh človekovih pravic Republike Slovenije (krajše: Varuh) po naših dosedanjih izkušnjah ena izmed redkih državnih ustanov, na katere se državljani lahko zanesemo, da ne bodo podlegle pritiskom kapitala. Bistvo njene osebnosti je namreč naklonjenost ljudem, kar ob njeni veliki strokovni podkovanosti postavlja trden temelj za uspešno delo varuhinje. Prav v njenem mandatu je Varuh pričel z organiziranjem rednih mesečnih srečanj s predstavniki civilne družbe s področja okolja in prostora, kar je rezultiralo ne samo v plodnejšem sodelovanju med varuhom in okoljevarstveniki, temveč je spodbudilo tudi tesnejše sodelovanje med okoljskimi organizacijami samimi. Glede na izkušnje lahko trdimo, da dr. Čebašek-Travnikova premore obilo empatije in delovne energije ter zna poslušati in razumeti tako tegobe posameznikov kot tudi probleme večjih skupin državljanov ter jih v okviru svojih pristojnosti tudi zmore in zna reševati. Zaradi specifične narave dela in pristojnosti Varuha, je ključnega pomena, da to funkcijo zasede tako z osebnostnega kot seveda tudi strokovnega vidika primerna oseba.

Ob vsem navedenem pa ne gre pozabiti, da delovanje varuha človekovih pravic in spoštovanje njegovih mnenj vsaj posredno kažeta tudi na nivo pravne kulture v določeni državi. Imenovanje dr. Čebašek-Travnikove za varuhinjo človekovih pravic bi glede na njeno strokovnost in osebnostne lastnosti domači in tudi tuji javnosti poslalo jasno sporočilo, da je v naši državi pomemben vsak posameznik in da znamo na mesto varuha postaviti človeka, ki si prizadeva ohranjati spoštovanje človekovih pravic na zelo visokem nivoju.

Pisnega soglasja dr. Čebašek-Travnikove ne moremo priložiti, vendar si želimo, da bi jo predsednik republike kljub temu predlagal za to funkcijo, saj je na novinarski konferenci dne 5. 9. 2012 izjavila, da če bi najvišji predstavniki države želeli, da delo na področju človekovih pravic nadaljuje v kakršnikoli obliki, se čuti dovolj sposobna, da takšno delo prevzame. Verjamemo, da je imela v mislih tudi ponovno kandidaturo za varuhinjo človekovih pravic in da bi v primeru, da bi bila pozvana k oddaji soglasja s strani predsednika republike, takšno soglasje tudi podala. V tem duhu je tudi njen odgovor na vprašanje na 14’52” posnetka omenjene novinarske konference:

Novinar: Če sem prav razumel, /…/ ne odklanjate tega, da bi dali soglasje v primeru, da bi vas kdo predlagal?
Zdenka Čebašek Travnik: Prav ste me razumeli.

Sopodpisniki včeraj poslane izjave za podporo kandidaturi D-32/12 (PDF, 150 KB):

Logotip - Eko krog   EKO KROG – društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, Ravenska vas 3, 1410 Zagorje ob Savi ([email protected])
Logotip - AAG   Alpe Adria Green, Prešernova 26, 4270 Jesenice ([email protected])
    Civilne iniciative Celja, Kotnikova 2, 3000 Celje ([email protected])
Logotip - Duh časa   Duh časa, društvo za trajnostni razvoj, Trubarjeva 72, 1000 Ljubljana ([email protected])
Logotip - Inštitut za trajnostni razvoj   Inštitut za trajnostni razvoj, Metelkova 6, 1000 Ljubljana ([email protected])
Logotip - Temno nebo   Društvo Temno nebo Slovenije,
Teslova 30, 1000 Ljubljana ([email protected])
Logotip - Umanotera   UMANOTERA, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Resljeva 20, p.p. 4440, 1000 Ljubljana ([email protected])
Logotip - ZVOS   Zveza društev za varstvo okolja v Sloveniji, Večna pot 2, 1000 Ljubljana ([email protected])

Zavedamo se, da je predsednik republike pri izboru svojega kandidata za varuha človekovih pravic povsem avtonomen in ni vezan na formalni predlog, zato upamo, da bosta naš predlog in obrazložitev vzeta v obzir – kljub nepopolnosti našega dopisa glede na poziv, objavljenem v Uradnem listu.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */