Apela Lafarge Cementu in Vladi RS

V Eko krogu si prizadevamo za trajno prenehanje sežiganja odpadkov in petrolkoksa, pri čemer po možnosti iščemo rešitev, ki bo relativno neboleča za vse vpletene strani. Zavedamo se, da za lastnika cementarne sežiganje odpadkov ali petrolkoksa pomeni znaten prihranek glede na klasična goriva, a žal ne brez velike škode za živo naravo in prebivalstvo. Danes smo na Lafarge Cement in na Vlado RS naslovili dva dopisa:

  • apel tovarni Lafarge Cement (PDF, 31 KB), da konča agonijo Zasavcev, ki se je začela z nerazumnim in trmastim vztrajanjem pri kurjenju nevarnega petrolkoksa in sosežigu industrijskih, povečini nevarnih odpadkov;
  • apel Vladi RS (PDF, 36 KB), naj v prihodnjih razpisih za gradbene projekte financirane iz proračuna RS zahteva uporabo izključno okolju prijaznega cementa, narejenega brez sosežiga nevarnih odpadkov in petrolkoksa.

Glavna odločitev je na Vladi, ki lahko na tak način pomaga Lafarge Cementu, da preide na okolju sprejemljivejša goriva in ohrani rentabilnost, prebivalcem Zasavja pa omogoči človeku dostojnejše življenje brez strahu za svoje zdravje in zdravje svojih otrok.

Vlada bi na ta način rešila problem 120 zaposlenih v Lafarge Cementu in se obenem elegantno izvlekla iz zadrege pred Francijo in EU, katero je sama zakrivila s spornim mešetarjenjem njenih politikov in državnih uslužbencev na račun zdravja svojih državljanov.

Menimo, da je za državni proračun in davkoplačevalce vseeno bolje, da država plača več za cement pri javnih gradnjah, kot da se dodatno obremenuje zdravstvena blagajna, če sploh pristanemo na gledanje na javno zdravje zgolj skozi denar. Predvsem pa lahko Vlada s takšno odločitvijo prepreči marsikatero obolenje in osebno travmo državljanov.

Glede na to, da je staro okoljevarstveno dovoljenje za sežig odpadkov sodno razveljavljeno, z vznemirjenjem pričakujemo novo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje Lafarge Cementa. Ne zdi se nam primerno, da o njem odločajo isti ljudje na Agenciji RS za okolje (Arso), ki so že zavozili prvi postopek v smer udinjanja industriji na škodo prebivalcev.

Vnaprej in pravi čas Arsu sporočamo minimalne pogoje, ki jim mora po našem zadostiti novo legalno obratovanje cementarne:

  1. Prepovedati sežiganje odpadkov in stranskega proizvoda naftne industrije petrolkoksa v Lafarge Cementu.
  2. Emisije snovi v zrak iz Lafarge Cementa morajo biti omejene z mejnimi koncentracijami snovi in hkrati z mejnimi masnimi pretoki snovi in sicer v višini, kot so te zapisane v splošni uredbi (brez posebnih odpustkov, in z nujnostjo spoštovanja mejnih masnih pretokov). Ob tem poudarjamo, da zaradi rezultatov zdravstvenih študij, meteoroloških razmer in sobivanja velikih onesnaževalcev v ozkih dolinah, pričakujemo od ARSO, da bo zaradi varovanja zdravja ljudi, onesnaževalcem v Zasavju postavil celo strožje mejne vrednosti emisij snovi v zrak.
  3. Trajne meritve emisijskih in imisijskih koncentracij vseh onesnažil, ki lahko škodljivo vplivajo na zdravje prebivalcev in so njihove meritve tehnološko izvedljive.
  4. Rezultati vseh imisijskih in emisijskih meritev morajo biti neposredno dostopni javnosti.
  5. Ministrstvo za okolje in prostor naj (morda skupaj z Ministrstvom za zdravje in Upravo RS za zaščito in reševanje) določi ukrepe ob izrednih dogodkih, kakršen je izpad filtra.

Menimo, da so naši predlogi in zahteve razumni.

14 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */