Spremenjeni podatki emisij za 2009

Zgodovinska veda nas vsak dan preseneča z novimi odkritji. Tako zdaj vemo, prej pa nismo, da Amerike niso odkrili niti Španci niti Indijanci, pač pa Vikingi, vemo, da so neandertalci muzicirali še pred kromanjonci, da je bil sosežig čarovnic in astronomov v srednjem veku neupravičen, in še celo vrsto manj pomembnih reči in zadev zdaj vemo, pa jih včasih nismo.

Od prejšnjega ponedeljka je zgodovinska veda bogatejša tudi za nov podatek o tem, kakšne so bile uradne celoletne emisije onesnažil Lafarge Cementa v letu 2009.

Morda tega še danes ne bi vedeli, če ne bi te dni po Zasavju in Ljubljani hodila novinarska ekipa, snemala tisto, kar je najboljše skriti, in spraševala to, o čemer se molči. Ravno v teh mračnih dneh je ARSO spremenil svoje mnenje o uradnih emisijah benzena in kovin Lafarge Cementa v letu 2009. Podatki tretje objave (februar 2011, XLS, 446 KB) so glede na podatke druge objave (oktober 2010, XLS, 422 KB) večinoma manjši za faktor 2-3×. Torej takšni:

Tabela 1: Spremenjene emisije Lafarge Cementa v letu 2009
onesnažilo [kg] podatki iz oktobra 2010 podatki iz februarja 2011
amonijak (NH3) 39.868,00 19.200,00
anorganske spojine klora, če niso navedene v I. nevarnostni skupini, izražene kot HCl 171,00 174.655,30
baker in njegove spojine, izražene kot Cu 13,28 5,16
benzen 2.614,80 1.269,60
celotni prah 11.817,00 12.022,00
dušikovi oksidi (NO in NO2), izraženi kot NO2 279.505,00 291.069,00
fluor in njegove spojine, izražene kot HF 0,00 0,00
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 0,77 0,25
krom in njegove spojine, izražene kot Cr 30,85 8,95
mangan in njegove spojine, izražene kot Mn 31,69 11,34
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 45,44 16,09
ogljikov monoksid (CO) 766.372,19 781.704,81
organske spojine, izražene kot skupni organski ogljik (TOC) 62.789,00 63.616,80
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 34,72 13,27
talij in njegove spojine, izražene kot Tl 5,27 1,73
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg 11,05 4,07
žveplovi oksidi (SO2 in SO3), izraženi kot SO2 5.100,00 4.359,00
VSOTA Cd, Tl 6,04 1,99
VSOTA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn 119,15 52,59

Tudi, če bi Arsu odpustili tisočkratno napako pri navedbi emisij HCl (dodatek ob 12.45: po naši objavi so to popravili in izdali “še bolj tretjo” objavo, pod istim imenom datoteke), ter naivno privzeli dobronamernost in pravilnost sedanje objave, ne moremo preko vnebovpijoče nenatančnosti oktobrskih podatkov. Napaka za nekajkrat nam daje vedeti, da Agencija velike onesnaževalce kontrolira le zelo približno.

Emisije ostalih zasavskih onesnaževalcev za leto 2009 se ta ponedeljek niso spremenile, spremenila pa se je ocena onesnaževanja s kovinami cementarne Anhovo, in to natanko prepolovljeno:

Tabela 2: Spremenjene emisije cementarne Salonit Anhovo v letu 2009
onesnažilo [kg] podatki iz oktobra 2010 podatki iz februarja 2011
baker in njegove spojine, izražene kot Cu 10,70 5,35
benzen 1.762,00 1.762,00
cink in njegove spojine (Zn) 114,20 57,10
kadmij in njegove spojine, izražene kot Cd 2,50 1,36
krom in njegove spojine, izražene kot Cr 14,90 7,45
mangan in njegove spojine, izražene kot Mn 10,70 5,35
nikelj in njegove spojine, izražene kot Ni 25,10 12,55
svinec in njegove spojine, izražene kot Pb 15,48 7,74
talij in njegove spojine, izražene kot Tl 2,03 1,02
živo srebro in njegove spojine, izražene kot Hg 35,77 17,85
VSOTA Cd, Tl 4,75 2,38
VSOTA Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Sn 43,20 21,60

S tem zgodovinskim dosežkom sta Lesna TIP in cementarna Anhovo tudi izrinili Lafarge s prvega mesta po onesnaževanju z benzenom v letu 2009 (zadnje leto, ko imamo celoletne sumarne podatke) na precej manj vpadljivo tretje mesto.

Pri takšnih napakah med različnimi objavami podatkov bi ARSO nemara lahko razmislil, da bi namesto številčne ocene velikosti emisij prešel na opisno oceno, po kateri so emisije posamezne tovarne lahko: a) kaj-pa-vem, b) še-kar-nekako, ali c) kar-precej.

17 Responses
 1. CROSS

  PAZI ZDAJ TO!

  Šel sem pogledat še podatke na obeh tabelah za dioksine (PCDD) in furane(PCDF),ki se merijo v Acroniju in Elanu….in poglej…

  Na novi tabeli-februar 2011 dioksini in furani za Acroni IZGINEJO…119,08 kg

  Prav tako tudi pri Elanu IZGINE…336,80 kg!!!!!!!!!

  KRIMINAL NA ARSU!

 2. CROSS

  Saj res,vodja za kakovost zraka na ARSU je Tanja Bolte,ki ima sestro v Lafargu…merilce emisij tudi plačuje Lafarge…zakaj se torej še čudimo,da se celoletne meritve za Lafarge manjšajo iz meseca v mesec…

 3. en ekokrogovc

  Tomaž: predlagam, da se nam pridružite v ponedeljek pred francosko ambasado. Po krajši “kulturni prireditvi” pa kar pocukajte za rokav kakega od Ekokrogovcev, pa bomo ob pijački rekli kakšno na to temo!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */