Napake ARSO pri seštevanju

Agencija RS za okolje in prostor (ARSO) ima očitno težave že pri najbolj osnovni računski operaciji, seštevanju. V objavljeni preglednici “Preseganja mejnih vrednosti v letu 2011” (izvirni PDF, 60 KB, opomba, 24. maj 2012: po naši objavi so mesečne številke spremenili: novi PDF) smo odkrili kar šest napačno seštetih izračunov.

Napake pri seštevanju. Mama naj pride k ministru!
Napake ARSO pri seštevanju števil mesečnih preseganj mejnih vrednosti za PM10. Takšen obseg napak po našem mnenju ne more biti sprejemljiv.


Aktivisti Eko kroga poleg tega, da se borimo proti temu, da bi Lafarge Cement v cementni peči znova sežigal odpadke (kar ta tovarna spet namerava in te mesece za to zavzeto lobira), spremljamo tudi druge okoljske probleme; eden od zelo perečih je problem prašnih delcev (PM10). Še prejšnja vlada je proti PM10 načrtovala določene ukrepe, sedanja pa se je odločila, da osnutek ukrepov, ki je že bil v javni obravnavi, pospravi v predal, in se tega loti znova. V zvezi s tem smo okoljskega ministra Bogoviča prosili za sodelovanje v novonastali delovni skupini, ki pripravlja nov načrt za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja (dopis D-17/12, PDF, 165 KB).

Podlaga za kakršnokoli ukrepanje morajo biti seveda podatki preteklih let. Nekaterih še ministri ne dobijo, tega ne smemo pozabiti, a nekatere vendar zbira država (ARSO) in objavlja povzetke. Pri pregledu uradnih podatkov, objavljenih na spletni strani ARSO, smo ugotovili, da se ta organ tega problema loteva nedopustno površno. Le kako si lahko sicer razložimo napake celo pri seštevanju dvomestnih števil?

To seveda ni prva površnost, bojimo se, da tudi zadnja ne. ARSO je moral podatke o izpustih strupov iz Lafarge Cementa na našo pobudo popravljati že leta 2007. Še bolj in večkrat je moral popravljati podatke o emisijah onesnaževalcev za leto 2009 (tri objave). V čast mu ni niti nedelujoča trboveljska merilna postaja poleti leta 2010, v času najhujšega sežiganja odpadkov v Lafarge Cementu, ki so jo popravili šele po poldrugem mesecu. Zaradi ARSO-ve malomarnosti in posledično nerealnih podatkov, pridobljenih na osnovi grobih meritev in izračunov, še danes nihče ne ve, kakšni so izpusti strupov v okolje s strani Lafarge Cementa.

Kljub vsej tej nestrokovnosti je ARSO leta 2009 Lafarge Cementu izdal okoljevarstveno dovoljenje, s katerim je francoski cementarni dovolil sežig nevarnih odpadkov – več kot sto ton na dan, sredi neprevetrenih zasavskih dolin. Direktor ARSO Silvo Žlebir je vse do konca vztrajal, da s tem ni nič narobe; potem pa je leta 2011 Upravno sodišče ugotovilo, da je bil že sam postopek izdaje dovoljenja napačen, in dovoljenje razveljavilo – seveda je v vmesnem času Lafarge Cement dve leti pridno izkoriščal darilo od ARSO in intenzivno sežigal odpadke, hkrati pa nadaljeval z zmanjševanjem števila zaposlenih.

Ob takšnih napakah se lahko upravičeno vprašamo, ali sploh držijo ostali podatki, ki jih ARSO posreduje javnosti, a jih ta ne more preveriti, saj za izračune nima vhodnih podatkov ali opisa postopkov za izračun. Pri tem in pri naslednjih primerih pričakujemo, da bo ARSO preveril svoje izračune in z rezultati seznanil javnost na način, da bodo lahko zainteresirani preverili pravilnost izračunov. Ali, kot smo napisali že v pripombe na prejšnje ukrepe proti PM10:

Vsi podatki o emisijah in kontroli merilnih sistemov morajo biti javni in dostopni v najprimernejši elektronski obliki, ki omogoča neodvisne obdelave zainteresirane javnosti.

(Zainteresirana javnost – to smo mi.)

2 Responses
 1. CROSS

  Arsovci so male ribe,oni samo prirejajo podatke tako,da je vse v zakonskem okviru…???

  Večje ribe,ki to raboto dovoljujejo,plavajo višje…

  Že prvi dan ministrovanja Bogoviča je prišel Janšev osebni prijatelj osamosvojitveni lobist in plakater Franci Zavrl na ministrstvo dopovedati ljudem,da so se časi spremenili in da je na oblast prišel princ teme…veliki vizionar in PRODAJALEC vseslovenskega gospodarstva nemškemu stroju…če nas niso pokorili v drugi svetovni,nas bodo pa na DRUGAČEN način sedaj…s pomočjo domačih izdajalcev…vse za denar…hlapci…

  Vem in sem prepričan,da Zasavci ne bomo pokleknili,tako kot so pred kratkim kvazi sindikalisti s Semuličem in Štrukljem na čelu…ne pustimo se,ker se bo vsak gram od 2.614 kg rakotvornega benzena in ostalih neizmerjenih strupov poznal na našem zdravju in zdravju naših otrok…

  ………………………………………….V BOJ !!!!!!!!!!!!!!!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */