Danes spet smrdi

Danes spet smrdi. V ponedeljek, 9. avgusta, je dopoldne cementarniška peč stala, zelo aktivni pa so bili tovornjaki z nečedno robo. Hkrati se je kadilo iz manjšega izpusta, od koder se običajno ne kadi. Zjutraj je zaprt tovornjak očitno ravno zaključil raztovarjanje, v tem je pripeljal pa že naslednji ogromen tovornjak – odprt in naložen s celimi gumami, in smrad se je začel.

Zagon proizvodnje v Lafarge Cementu, 10. avgust 2010
Dim iz zagona proizvodnje 10. avgusta 2010 ob 08:16. Ne, ni bil izbran nov papež, gume ali pa bohvekaj je prišlo v sežig v Slovenijo

Spletna stran cementarne brez podatkov o emisijah naznanja začetek proizvodnje

Danes, 10. avgusta, so peč takoj tudi uradno zagnali, dima je bilo veliko, kot ste lahko Zasavčani še predobro opazili in vohali. Pri zagonu, ko so emisije velike, na spletu ni bilo niti običajnih “meritev” – tistih, v katerih nam Lafarge milostno sam preračunava svoje izmerjene podatke v odstotke emisij, kot mu jih je dovolila ARSO, da si nam ni treba beliti preprostih glav s preračuni; in potem objavi ličen zelen graf – če je seveda lep, da nas sicer ne vznemirja preveč. Običajna slikica, ki naj bi ponazarjala meritve, se je pojavila nekoliko kasneje, ko se je zgorevanje stabiliziralo. TOC tolče stalno čez 70%, kar pomeni, da gre iz dimnika okoli 40 kg organskih snovi na uro, kar bi bila, takole od oka, maksimalno dovoljena skupna emisija 40-50 sežigalnic.

ARSO tudi danes ne meri PM10 delcev in NOx v Trbovljah. Ja, danes spet smrdi.

In kaj smrdi? Po sramotnem okoljevarstvenem dovoljenju sodeč, smrdi tole:

Zap. št. Klasifikacijska številka Naziv odpadka Letna količina odpadkov Postopek predelave
1 19 12 10 Gorljivi odpadki – odpadna plastika 15.000 ton R1
2 13 01 10* Mineralna neklorirana hidravlična olja 3.000 ton R1**
3 13 01 11* Sintetična hidravlična olja 300 ton R1**
4 13 01 13* Druga hidravlična olja 300 ton R1**
5 13 02 05* Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja 5.000 ton R1**
6 13 02 06* Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja 300 ton R1**
7 13 03 07* Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote 400 ton R1**
8 13 03 08* Sintetična olja za izolacijo in prenos toplote 300 ton R1**
9 13 03 10* Druga olja za izolacijo in prenos toplote 100 ton R1**
10 13 04 01* Ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa 100 ton R1**
11 13 04 02* Ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih 100 ton R1**
12 13 04 03* Ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa 500 ton R1**
13 13 05 06* Olje iz naprav za ločevanje olja in vode 1.000 ton R1**
14 13 08 02* Druge emulzije 300 ton R1**

Legenda:

  • * – nevarni odpadki
  • ** – 1 kg odpadnega olja sme vsebovati največ 10 mg PCB ali PCT ali drugih polikloriranih aromatskih ogljikovodikov.

Morda se 10 mg PCB ali PCT na kilogram sliši malo, a navidez majhna količina postane skozi tone sežganih olj precej velika količina; to je 10 g na tono, 100 kg na 10.000 letnih ton sežganih olj, v desetih letih – tona PCB. Dovoljen je torej vnos celo teh najnevarnejših, obstojnih onesnažil v naše okolje! PCB je v osemdesetih letih uničil življenje v reki Krupi. Zanimivo bo opazovati, kakšen vpliv bo imel na nas.

A le ni vse tako črno – vidite, dim je bel. Poleg nevarnih odpadkov, ki se za sežig dozirajo v samem gorilniku rotacijske peči, ima Lafarge Cement tudi žig-za-sežig manj nevarnih odpadkov, ki pa imajo res to slabost, da premorejo bolj neprijeten in prepoznaven vonj:

Zap. št. Klasifikacijska številka Naziv odpadka Letna količina odpadkov Postopek predelave
1 16 01 03 Izrabljene gume 6.000 ton R1

Iz kje smo pri emisijah TOC potegnili 40-50 sežigalnic, se vprašate?

Sežigalnice običajno delajo s pretokom plinov 60-80.000 m³/h. Če je mejna vrednost 10 mg/m³ in pretok plina 80.000 m³/h, pride to 0,8 kg/h. Cementarna dela vsaj z dvakrat tolikšnim pretokom plina kot sežigalnica, 40 kg na uro iz LCCT je kar realna številka, včasih je tudi višja. Emisija v kg/h je torej v rangu 40-50 sežigalnic.

Koliko je šele to v posajenih javorjih

35 Responses
  1. […] Ob tem poudarjamo, da si vsi prašni delci med seboj niso enaki. Za vpliv na zdravje ni pomembna samo njihova dimenzija in s tem povezana globina prodiranja v človeško telo, pomembna je predvsem njihova kemijska sestava – tako osnovna podlaga kot tudi vse tiste snovi, ki se na osnovne delce vežejo v procesu njihovega nastajanja ali kasneje. Ni namreč vseeno, ali je prašni delec nastal pri gorenju čiste biomase, ali pa je nastal pri sežiganju plastike. […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */