MKO vrača zadevo Lafarge na ARSO

Odločba MKO št. 35402-16/2013/2 (PDF)

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je z odločbo 35402-16/2013/2 (PDF, 1,3 MB) kot drugostopenjski organ v zadevi Lafarge odločilo, da se odločba Agencije RS za okolje (ARSO), ki je kot prvostopenjski organ marca 2013 zavrnilo Lafargeovo vlogo, odpravi in se zadeva spet vrne ARSO v ponovno odločanje. Za status stranskega udeleženca v tem postopku sta se namreč prijavili še dve organizaciji, Focus in PIC.

Omenjeni okoljevarstveni organizaciji, torej društvo Focus in Pravno informacijski center nevladnih organizacij (PIC), sta se v postopek skušali prijaviti skupaj že novembra lani (PDF, 422 KB), vendar ju je ARSO z odločbo 35400-411/2012-2 z januarja letos (PDF, 1,3 MB) neupravičeno zavrnila. Pravico sta sklenili iskati na upravnem sodišču, ki jima je v sodbi I U 585/2013-8 z dne 30. maja 2013 (PDF, 872 KB) dalo prav in sklep ARSO o zavrnitvi (35400-411/2012-2) odpravilo ter zahtevalo ponovno odločanje o njuni udeležbi.

V postopku glede morebitne izdaje ponovnega dovoljenja za obratovanje Lafarge Cementa, ki bi vsebovalo (žal bridko preizkušen) sosežig odpadkov v cementni peči v Trbovljah, zaenkrat sodelujejo:

  • Lafarge Cement – kot prosilec za dovoljenje za proizvodnjo cementa in sosežig odpadkov v cementni peči;
  • Občina Trbovlje – kot (molčeča) stranska udeleženka;
  • kmet Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog, ki mu v postopku tudi nudi strokovno pomoč – kot (hudo gobčen) stranski udeleženec.

Lafarge dela vse, da bi že prej porogljivo določeno uradno predhodno priznano 500-metrsko vplivno območje tovarne formalno zmanjšal na območje znotraj ograje, s čimer bi skušal izločiti čimveč stranskih udeležencev, predvsem pa Uroša Macerla in Eko krog. Na marčno zavrnitev z ARSO se je odzval z menjavo odvetniške družbe in s 40-stransko pritožbo, ki so mu jo že izdelali novi, namreč Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji. Prek naše Odvetniške družbe Zidar-Klemenčič smo že aprila MKO posredovali 11-stranske pripombe na to pritožbo.

A MKO je imelo tokrat lahko delo, saj se mu do vsebinskih pripomb Lafargeve in naše strani ni bilo treba opredeljevati – zadostovalo je, da je ugotovilo, da ga je ARSO polomila glede zavrnitve novih dveh stranskih udeležencev. Po drugi strani je to zdaj priložnost, da se ARSO končno loti vsebinskega bistva – naj jasno in glasno pove, kam sodi karikatura od “vplivnega območja” in kam sodi sežiganje odpadkov v neprevetrenih dolinah.

Pa brez goljufanja, kakršno bi bilo prišepetavanje s strani onesnaževalcev, kakšno okoljsko zakonodajo bi radi imeli, prosimo!

2 Responses
  1. […] Agencija RS za okolje (ARSO) je prejšnji teden z odločbo 35400-411/2012-17 (PDF, 1,04 MB) kot prvostopenjski organ v zadevi Lafarge le priznala status stranskega udeleženca dvema okoljskima organizacijama: Focus in PIC. Lafarge teh organizacij nikakor ne bo mogel izločiti iz postopka, saj imata urejen pravni status delovanja v javnem interesu. ARSO je organizacijama PIC in Focus priznala status po tem, ko ju je januarja letos že neupravičeno zavrnila (odločba 35400-411/2012-2; 1,3 MB). Pravico sta poiskali na sodišču, na podlagi sodbe katerega je pristojno ministrstvo vrnilo zadevo ARSO v ponoven premislek. […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */