Primerjalna tabela izpustov

V tem času, ko novo okoljevarstveno dovoljenje Lafarge Cementu še ni izdano, je prav, da se ozremo nazaj, v čas pred izrekom sodbe v imenu ljudstva, s katero je Upravno sodišče razveljavilo fARSO. V tistem času so na Agenciji RS za okolje posebej za Lafargeev dimnik, iz katerega se je valil dim iz sežiga nevarnih odpadkov, dovolili koncentracije, nekajkrat višje od dovoljenih koncentracij za sežigalnice:

onesnažilo [mg/m³] splošna uredba (1) cementarna brez sosežiga (2) cementarna s sosežigom (3) sežigalnice (3) specialno za Lafarge cement (4)
SO2 350 350 50 50 50
NOx 500 500 800 200 800
TOC 50 50 10 10 200
PM10 20 20 30 10 30
benzen 1 5 5 1 5
dioksini in furani [ng/m³] 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1


Viri podatkov:

Že iz posebnih odpustkov za cementarne (2)/(3) je razvidno, kako vpliven je cementni lobi, še dodatni izredni odpustki za trboveljski Lafarge (4) pa so naravnost šokantni. Zasavčani smo bili uradno obsojeni na izbruhe 4× toliko dušikovih oksidov (NOx), 3× toliko trdnih delcev (PM10), 5× toliko benzena in celo 20×(!) toliko skupnega organskega ogljika (TOC), kot je to dovoljeno za sežigalnice (pri čemer so seveda že namenske sežigalnice nevarne za zdravje):

Primerjava mejnih koncentracij za sežigalnico in bivše okoljevarstveno dovoljenje za Lafarge Cement Trbovlje
Odstotkovna primerjava mejnih koncentracij za sežigalnice (3) in bivši odpustki za Lafarge Cement Trbovlje (4) – običajne vrednosti za sežigalnice so v grafu povsod prikazane kot 100%.

Bivše “okoljevarstveno” dovoljenje so gospodje velekapitalisti in njihovi lakaji želeli pridobiti s slabo prikritim zaničevanjem prebivalstva. Ko so ga pridobili, so ga želeli izvajati lepo potiho, a potiho pri nas pač ni šlo.

Po marčni razveljavitvi tega t.i. “okoljevarstvenega” dovoljenja zdaj s preostankom pljuč dihamo vsaj kot ljudje, če že ne popolnoma zdravo (prispevka ostale industrije in prometa ne podcenjujemo). A lobisti in piarovci v ozadju že pihajo v stari rog. Če je treba, investitor pritisne na ministra; če ga novinarji razkrinkajo, se pač pogovori s premierjem. Po potrebi za medije otroci v Lafargevem kamnolomu posadijo kakšno drevo, če je že lanskoletna pogozdovalca (takratnega župana Trbovelj Bogdana Baroviča in takratnega direktorja Lafargea Iztoka Viranta) od nenehne sklonjene drže uščipnilo v križu, da ju letos ni več med nami; paleontologi pred cementnim mlinom javno rešijo kak fosil, pa je za lokalno ETV že dovolj. Državni vrh in javnost prijazno pripravljajo na dan, ko bo ARSO razglasil novo dovoljenje in prijaznost ne bo več potrebna.

Grafit TRB. = 20 SEŽIGALNIC, cesta proti Podmeji, april 2011

Ta dan se bliža. V maju ARSO vabi Lafarge Cement, Občino Trbovlje in Uroša Macerla na ustno obravnavo, da “se izjasnijo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za odločanje v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega“.

Ko bodo vsa dejstva še stotič na mizi, se bodo uradniki ARSO in MOP lahko odločili, po kateri poti želijo:

 • po poti dialoga, ob upoštevanju zdravstvenih študij in volje prebivalstva, kar pomeni trajno ukinitev sežiganja odpadkov v Zasavju in iskanje rešitve znotraj tega;
 • ali po poti konflikta, z upoštevanjem izključno finančnih poročil in bančnih projekcij za umazano industrijo.

Zasavci smo pripravljeni na oboje. Edino finančna poročila beremo malo težje, pa nas bo, ko gre za naše zdravje, z njimi težko kdo ustavil.

30 Responses
 1. CROSS

  ARSO sklicuje ustno obravnavo,na kateri bodo Lafarge,Občina Trbovlje in Ekokrog lahko spet mlatili prazno,že stokrat izluščeno,slamo…

  Če ARSU do sedaj ni postalo jasno,da nadaljevanje kurjenja odpadkov in petrolkosa v Lafargu NE BO VEČ,potem zagotovo ne poznajo ljudi v Zasavju…

  Sicer pa se naj že enkrat odločijo,ali so agencija za VAROVANJE okolja in ljudi ali pa so agencija RS v rokah bank in Lafarga in mislijo še naprej UNIČEVATI ljudi in okolje v Zasavju…

  Če pa se razmišljanje ARS-a ne do spremenilo,si lahko POSLEDICE konflikta pripišejo sebi…

  V pričakovanju sožitja z naravo………………V BOJ!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */