Inšpekcijske službe v elementu

Ob najnovejšem smradu je Radio Kum skušal ugotoviti, kaj smrdi. Vse, kar so izvedeli od vodje inšpektorjev za naš konec, ge. Bačnik, je, da ona ni predstavnica za stike z javnostmi in se zato z njimi ne bo pogovarjala. No, tudi to je uporabna informacija. Iz Lafarga in Ministrstva za javno upravo, v okviru katerega deluje inšpekcija, seveda do zaključka redakcije niso izvedeli niti tega, saj sta g. Sopotnik in g. Koren, ki so ju kontaktirali, slučajno tudi zares predstavnika za stike z javnostmi.

Onesnaževanje cementarne Lafarge Trbovlje, 5. avgust 2010
Neobratovanje proizvodnje v cementarni Lafarge Trbovlje, 5. avgust 2010. Neka baraba jim od zunaj tlači ves ta dim v dimnik.

Kljub temu, da je v cementarni nekaj hudo narobe in zelo očitno onesnažujejo, monitoringa ne prikazujejo – zapišejo kar “proizvodnja ne obratuje”, pa smo opravili. Istočasno trboveljska merilna postaja ANAS ne prikazuje delcev PM10 in NOx.

Graf onesnaženosti s PM10 za Zagorje
Graf koncentracij PM10 za Zagorje. Viden je skok 4. avgusta ob 9h. Vir: AMP ARSO, opombe na sliki: Eko krog
Podatkov o onesnaženosti zraka za Trbovlje ni bilo
Podatki za NOx za Trbovlje so se prikazali šele 5. avgusta popoldne, za PM10 pa še takrat ne. Vir: AMP ARSO
Slika dimnika
Alternativni zrak iz dimnika Lafarge Cementa, 5. avgusta 2010 ob 10.16

Zrak ni edini, ki tukaj smrdi!

12 Responses
  1. […] MOP-ova zavrnitev pritožbe, št. 35607-23/2008-20 z dne 27.11.2009, v katerem MOP, meni nič, tebi nič, na 32 straneh izhaja iz tega, da je naprava obstoječa (odločba – PDF, 1,1 MB; PDF 1,4 MB). G. Skubic pa ni samo na glavo obrnil svojega prejšnjega dopisa, pač pa tudi svoj – podpis. V Eko krogu smo že ugotovili, da v tej zgodbi naključij ni, zato si to razlagamo tako, da je s tem želel opozoriti, da tu nekaj smrdi. […]

  2. […] Lafarge počne ravno to, kar mu MOP dovoljuje, saj mu je le-ta izdal dovoljenje, predpisal pogoje obratovanja in ga preko inšpekcijskih služb tudi nadzira. V tovarni se dogaja veliko število izrednih dogodkov, ob katerih se v zrak emitirajo ogromne količine nevarnih strupov, ki še posebno ob neugodnih klimatskih razmerah katastrofalno vplivajo na zdravje ljudi v Zasavju. Taki dogodki sprožijo številne klice na center za obveščanje ter številne prijave na inšpekcijske službe, kar pa se je pokazalo kot popolnoma neučinkovito. Zasavčani kot posamezniki, preko Eko kroga in preko občine Zagorje že ves čas opozarjajo tako predsednika vlade, kot pristojne inštitucije na nevzdržne ekološke razmere v Zasavju. Žal pa doživljamo le ignoranco in sprenevedanje. Zaradi vsega zgoraj navedenega in ker čas ni naš zaveznik, smo se odločili, da organiziramo še zadnji mirni protestni shod z jasnim nazivom »DOST’ MAMO!« (glej tudi Facebook/protest). […]

  3. […] Prebivalci Zasavja smo povsem legalno podvrženi hudemu, zagotovo prekomernemu onesnaževanju, kakršnega ne najdemo nikjer drugje v Sloveniji. Postavljeni smo v vlogo drugorazrednih državljanov, katerih usoda se prodaja ze neke višje interese. Na naše klice na pomoč ob izbruhih strupenih emisij iz Lafarge Cementa ne odreagira nihče. Sledenje emisijskim meritvam je nesmiselno, kajti njihovi rezultati niti približno ne ustrezajo dejanskim emisijam v okolje. To se je nazorno pokazalo z uvedbo trajnih meritev emisij prahu v Lafarge Cementu v letu 2007. Kljub sočasnemu zagonu odžvepljevalne naprave in mokremu čiščenju dimnih plinov so bile izmerjene nekaj krat višje količine emisij kot prejšnja leta, ko so potekale le občasne meritve. Vse tiste nevarnejše emisije (benzen, težke kovine, dioksini ipd.), ki na zdravje prebivalstva najbolj negativno vplivajo, pa se še danes merijo le občasno. Poleg tega tudi trajne meritve, ki se izvajajo le za peščico onesnažil, niso zares trajne; prvič, ne merijo izpadov filtrov in drugič, tudi redne proizvodnje trajno ne merijo (temu smo bili že večkrat priča). […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */