Postopek za Lafarge še vedno v teku

Kratko pojasnilo vsem tistim, ki sprašujete ali je zadeva zaključena ali ni. Ni. Zadnji dokument v tej zadevi smo poslali marca.

Agencija RS za okolje (ARSO) je 2. 6. 2015 zavrgla vlogo Lafarge cementa, d.o.o., za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, ker ta kljub 180-dnevnemu roku in dodatnim pozivom ni dopolnil svoje vloge s predpisanimi vsebinami.

Lafarge se je odločil za pritožbo, ki jo je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) dne 10. 7. 2015 z odločbo št. 35402-34/2015-2 zavrnilo.

Lafarge ni odnehal in je preko sodišča (sodba Upravnega sodišča RS z dne 12. 11. 2015) dosegel odpravo sklepa ARSO z dne 2. 6. 2015. Zadeva se je vrnila na ARSO v ponovni postopek.

Dne 25. 5. 2016 je ARSO izdala delno odločbo št. 35407-104/2006-458, s katero je zavrnila zahtevo tovarne za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg povečanje proizvodne zmogljivosti na 1250 ton cementnega klinkerja na dan in uporabo petrolkoksa kot goriva.

Lafarge se je pritožil, MOP je pritožbo zavrnilo z odločbo št. 35402-22/2016/2, datirano 2. 9. 2016.

Lafarge je 5. 10. 2016 oddal na Upravno sodišče RS oddal tožbo v upravnem sporu. V tožbenem predlogu (med drugim) predlaga, da se delno odločbo ARSO z dne 25. 5. 2016 odpravi in s sodbo odloči o stvari tako, da se zahtevi tovarne za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v celoti ugodi oziroma podredno, da se delno odločbo ARSO z dne 25. 5. 2016 odpravi ter zadevo vrne v ponovno odločanje na ARSO.

V praktično vsakem izmed delčkov teh postopkov smo vedno znova in na razne načine po svojih najboljših močeh in znanju brskali po kupih dokumentacije, ki se je nabrala v več kot desetletju, ter utemeljevali svoja stališča in argumetirali skorajda vsak zapisani stavek posebej. Zadnji dokument, ki so ga Uroš Macerl, PIC in Focus, ob takšni pomoči Eko kroga, poslali na Upravno sodišče, je datiran 15. 3. 2017.

Dolgčas nam še ne bo kmalu. Da bi nam le zdravje še služilo.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */