Lafarge je dopolnil vlogo

Lafarge je aprila vendarle dopolnil svojo vlogo na ARSO za izdajo IPPC dovoljenja za proizvodnjo cementa ob kurjenju s petrolkoksom in kapaciteto 1250 ton klinkerja na dan. Postopek namerava torej nadaljevati kljub temu, da so mediji namigovali drugače.

Lafarge je konec aprila oddal dopolnitev in priloge, ki jih je s podizvajalci pripravljal od lanskega oktobra. Takoj po prvomajskih praznikih smo preverili, kakšno je stanje v spisu št. 35407-104/2006 na Agenciji RS za okolje (ARSO). Novost predstavljajo naslednji Lafargevi dokumenti:

  • Dopolnitev vloge in izjava o dejstvih in okoliščinah, ki so pomembna za izdajo odločbe v upravnem postopku, ki jo je za Lafarge pripravila odvetniška družba Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji (RPPP; mimogrede, na tej dopolnitvi so med stranskimi udeleženci pozabili našteti Občino Trbovlje), 24.04.2015, 15 strani;
  • Projekt nameravanega posega, 24.04.2015 (brez žiga in podpisa, verjetno je avtor EIMV), 2 strani;
  • Program prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz proizvodnje klinkerja in cementa v podjetju Lafarge Cement d.o.o., Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH), Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor (bivši ZZV Maribor), april 2015, 24 strani;
  • Strokovno mnenje št. SM-1/2015 v zadevi: “Pojasnilo strokovnih izrazov premog antracit, antracitni prah, petrolkoks, petrolkoksov prah”, Protos inženirski biro, Velenje, 07.04.2015, 6 strani;
  • Pravno mnenje dr. Andreja Kristana, Girona, 09.04.2015, 4 strani;
  • Poročilo o vplivih na okolje, Lafarge Cement d.o.o. (brez oznake avtorja, datuma ali žiga, verjetno je avtor EIMV), 126 strani;
  • Prošnja za podaljšanje roka, RPPP, 28.04.2015, 3 strani.

V teh dokumentih izražajo željo za obratovanje nekako pod lanskimi pogoji (petrolkoks + višja kapaciteta) in jadikujejo nad sodbo upravnega sodišča, ki je ugotovilo, da dovoljenje v takšni obliki ne bi smelo biti izdano.

Uroš Macerl, PIC, Focus in Občina Trbovlje imajo do začetka junija čas, da se o teh dokumentih izjasnijo.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */