Vabilo na občni zbor

Vabimo vas, da se udeležite 10. rednega občnega zbora društva Eko krog, ki bo v petek 8. maja 2015 ob 18.00 v Gasilskem domu v Ravenski vasi. Dnevni red občnega zbora:

  1. Pozdravna beseda predsednika društva
  2. Izvolitev organov zbora: predsedujoči, zapisnikar, overovatelj zapisnika
  3. Poročilo o delu društva v l. 2014
  4. Poročilo o finančnem poslovanju v l. 2014 in poročilo nadzornega odbora
  5. Razrešnica organov društva in volitev novih organov za naslednja štiri leta
  6. Predlog statutarnih sprememb
  7. Predlog načrta aktivnosti poda novo izvoljeni predsednik društva
  8. Razno

Če želite, lahko svojo udeležbo potrdite na Facebooku (ni pa nujno). Pripeljite tudi svoje sorodnike, prijatelje in druge simpatizerje Eko kroga!

Uroš Macerl, predsednik društva

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */