Za odlok pristojen Medobčinski inšpektorat

Dopis Direktorata za prostor (PDF)

Izkazalo se je, kdo je bil vseskozi pristojen za nadzor nad izvajanjem trboveljskega občinskega odloka, v katerem med možnimi gorivi ni navedenega petrolkoksa, niti odpadkov, kljub temu pa je Lafarge Cement to dvoje vseeno uporabljal. Direktorat za prostor je po naročilu Inšpekcijskega sveta ugotovil (PDF, 104 Kb), da je bil (in je še) za nadzor pristojen Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje – navzlic temu, da se je ta še januarja letos (PDF, 43 Kb) izrekel za nepristojnega.

Februarja smo opozorili na začaran krog inšpekcijskih služb, ki se ne morejo odločiti, katera je pristojna za nadzor nad izvajanjem trboveljskega Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje P 6/1 – cementarna (Uradni vestnik Zasavja, št. 11/94 – PDF, 679 Kb). V 10. členu navedenega odloka namreč med možnimi gorivi ni navedenega petrolkoksa, niti odpadkov, kljub temu pa je Lafarge Cement d.o.o. med leti 2003-2015 oz. 2009-2011 to dvoje vseeno uporabljal.

Zaradi nejasnosti o tem, katera inšpekcija je za ugotovitev in preprečitev očitne kršitve odloka o rabi goriva pristojna, smo se po pojasnilo obrnili na državni Inšpekcijski svet (dopis D-2/15, PDF, 265 Kb), ki je zadevo obravnaval in predal v nadaljnje reševanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP). Tam je zadevo obravnaval Direktorat za prostor. Omenjeni organ je odločil o tem, kdo je pristojen za nadzor nad izvajanjem omenjenega občinskega odloka, ter ali ni morebiti ta odlok v nasprotju z državno zakonodajo ali ustavo.

Ugotovitve Direktorata za prostor (PDF, 104 Kb) so naslednje:

  1. »za nadzor nad izvajanjem občinskega odloka (ali Lafarge cement pravilno izvaja 10. člen odloka, ki določa, da se kot gorivo lahko uporablja le premog, mazut in plin) je pristojna občinska uprava oz. občinski inšpektorat, če je le-ta ustanovljen«;
    /Opomba Eko kroga: v primeru Občine Trbovlje je občinski inšpektorat ustanovljen, pod imenom Medobčinski inšpektorat in redarstvo Zasavje./
     
  2. »ne gre za nezakonit občinski akt– odlok, ampak za nezakonito izvajanje le-tega, za nadzor česar pa so, kot navedeno že zgoraj pristojne občinske inšpekcije«.
  3. (Vir: Direktorat za prostor dne 20.03.2015 v dopisu št. 35016-1/2015-5/01021361, PDF, 104 Kb)

Žalostno je, da se znova in znova ponavlja stara zgodba: če hočemo, da se sploh kaj premakne, se mora angažirati civilna družba, pristojni na vseh institucijah, ki smo jih vsa leta obveščali o kršitvi občinskega akta, pa so se samo izrekali za nepristojne in mirno dopuščali kršenje, vse od leta 2003 naprej.

Pričakujemo, da se bo v nadaljevanju postopka Občina Trbovlje z novim vodstvom resno lotila izvajanja svojih odlokov. S tem bi lahko kot resna stranka v postopku izdaje dovoljenja zaščitila svoje občane in občane sosednjih občin pred nameravanim sežiganjem odpadkov in petrolkoksa.

Ob tem bi bilo iz higieničnih razlogov pošteno raziskati verigo odgovornosti prejšnjih občinskih struktur, ki so nemara v tem primeru celo namerno zamižale na obe očesi.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */