Izogibanje dajatvam za emisije TGP

Poziv slovenske cementne industrije proti dodatnim obremenitvam na izpuste toplogrednih plinov (TGP) za največje onesnaževalce razumemo kot velik cinizem. Ljudje in narava trpimo posledice podnebnih sprememb (poplave, žled, suša, temperaturne spremembe, itd.), ki so v veliki meri posledica njihovih izpustov TGP, obenem pa naj bi še namesto onesnaževalcev plačevali davke za omilitev posledic?

V celotni zadevi glede emisij TGP za Lafarge Cement Trbovlje gre za zavajanje, saj je tovarna v obdobju 2008 – 2013 po evidenci Agencije RS za okolje (ARSO) ustvarila 1.094.769 ton CO2-ekv emisij, medtem ko ji je bilo v tem obdobju brezplačno podeljenih 1.822.805 kuponov oz. 728.036 kuponov več od preverjenih emisij (1 tona CO2-ekv ustreza enemu emisijskemu kuponu).

Podeljeni kuponi in emisije TGP za Lafarge Cement Trbovlje
Pregled po letih brezplačno podeljenih in porabljenih emisij TGP za Lafargev obrat v Trbovljah (vir podatkov: ARSO, Register emisijskih kuponov, javno dostopna poročila).


Kljub temu, da so bili emisijski kuponi podeljeni brezplačno, imajo tržno vrednost. Lahko se prodajo ali uporabijo za doseganje ciljev podjetja v prihodnje. V primeru, da je Lafarge Cement Trbovlje ves presežek emisijskih kuponov iz preteklih let prihranil, po trenutni ceni emisijskega kupona, ki je na borzi EEX v Leipzigu cca. 7 EUR, ta dobiček presega 5 milijonov EUR. Lafarge bo brezplačne emisijske kupone pridobival vsaj še do leta 2020 (verjetno pa vse do leta 2030, saj je Evropski svet pred kratkim odločil, da se bo zaščita energetsko intenzivne industrije pred odlivom emisij nadaljevala tudi po letu 2020 – glej dopis SN 79/14, PDF, 128 KB), v obdobju 2013 – 2020 je skupaj upravičen še do 2.174.504 brezplačnih kuponov. Zaradi navedenega je odziv LC na predlagane spremembe uredbe o CO2 taksi neupravičen.

Na ravni skupine je Lafarge podjetje, ki bo po vsej verjetnosti izmed vseh zavezancev evropske sheme trgovanja z emisijami (EU ETS) v prihodnje nakopičilo največji presežek kuponov, saj pravila o razdeljevanju brezplačnih kuponov predvidevajo podelitev 30 % več brezplačnih kuponov od novega BAT. To pomeni, da skupini Lafarge ne bo treba kupiti nobenega emisijskega kupona vse do leta 2040 (ali dlje), njihov presežek kuponov pa bo naraščal vse do leta 2029.

Spomnimo, da so evropski onesnaževalci, med njimi Lafarge, igrali dvojno igro: sistematično so podpirali podnebne skeptike v ameriškem senatu, hkrati pa nedejavnost ZDA uporabljali kot argument proti znatnem zmanjšanja izpustov TGP v EU.

Cementna industrija prav tako poskuša računsko zniževati priznano emitirano količino TGP tako, da fosilna goriva nadomešča s sežigom odpadkov, kar pa, za razliko od indirektnega dolgoročnega negativnega učinka TGP preko podnebnih sprememb, povzroča takojšnje onesnaženje z direktno nevarnimi strupi. Lokalne skupnosti se morajo braniti tako pred emisijami TGP, zaradi dolgoročne vzdržnosti, kot tudi pred sežiganjem odpadkov.

Apeliramo na odločevalce, da ne podležejo pritiskom industrije glede povzročanja emisij TGP. Dajatev na toplogredne pline vlade po vsem svetu ne uvajajo zgolj za krpanje proračunskih lukenj, pač pa predvsem zato, da prisilijo največje onesnaževalce k izboljšanju tehnologije ter zmanjšanju vplivov na podnebni sistem. Žal se kapital zgane samo, če ga udariš po žepu, ko začne delati škodo družbi in naravi.

Nenehna grožnja z izgubo delovnih mest je s strani industrije, ki jih je ukinila že več sto, nesramna do bivših in do preostalih zaposlenih. Npr. Lafarge je ob prevzemu Cementarne Trbovlje leta 2003 podedoval 340 delavcev, katerih število je kljub ustvarjanju milijonskih dobičkov do leta 2009 prepolovil, v času sežiganja odpadkov pa še dodatno zmanjšal na približno 130. Trenutno avtomatizirana proizvodnja v Lafargeu zahteva samo še približno 60 zaposlenih.

Iz Sternovega poročila je znano, da je potrebno letno investirati vsaj 1 % BDP v preprečevanje podnebnih sprememb, saj nas v nasprotnem primeru čakajo stroški za odpravljanje posledic v višini do 20 % BDP letno.

Ne dopustimo, da bodo naši otroci en dan v tednu delali samo za odpravljanje sprotnih posledic podnebnih sprememb, ki jih z minimalno pokončnosti in poguma lahko preprečimo!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */