Ovadba zoper inšpekcijo

Lafarge Cement je v času svojega jesenskega obratovanja kot gorivo še naprej uporabljal petrolkoks, kljub jasno izrečeni sodbi Upravnega sodišča z dne 21.8.2014, s katero je sodišče razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje, ki ga je januarja 2014 izdala Agencija RS za okolje (ARSO), po katerem je to smel početi. Pri tem je sodišče nedvoumno ugotovilo, da Lafarge Cement tudi pred tem ni imel dovoljenja za uporabo petrolkoksa kot goriva, niti ni bila za njegovo uporabo v Lafargeu opravljena zakonsko predpisana presoja vplivov na okolje.

Inšpekcija kljub temu ni spoštovala odločbe sodišča in preprečila nelegalnega delovanja te tovarne. O tem smo ves čas obveščali inšpekcijo samo, ARSO, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), premierja Cerarja, varuhinjo človekovih pravic in medije. Posledično smo se tudi sestali z okoljsko ministrico Ireno Majcen, v prisotnosti predstavnikov MOP in okoljskega inšpektorata.

Na sestanku, ki je bil sklican na pobudo premierja dr. Cerarja, pa kljub izrecnemu vabilu ministrice, da zagotovi svojo prisotnost, ni bilo prisotne glavne republiške inšpektorice mag. Dragar Milanovič, čeprav je v zadnjem obdobju osebno opravljala inšpekcijske nadzore v tovarni ter pripravljala dopise v zvezi z njenim obratovanjem po zadnji sodbi. Iz zapisnika inšpekcijskega ogleda je razvidno, da se je v tovarni ob prisotnosti odvetnikov te družbe sestala tudi z dunajskim predstavnikom Lafargea za Srednjo Evropo.

V zadevi z inšpekcijskim nadzorom je na očitne kršitve reagirala tudi Varuhinja človekovih pravic. V korespondenci z inšpekcijo (PDF, 157 KB) je izpostavila svoje stališče glede delovanja le-te v zadevi Lafarge in izrazila presenečenje nad tem, da se je Inšpektorat za opredelitev in dokumente obrnil na odvetniško družbo Rojs Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki zastopa stranko Lafarge cement.

Varuhinja opozarja, da iz sodbe Upravnega sodišča izhaja, da gre za t.i. novo napravo, in da torej ni mogoče najti zakonske podlage, po kateri bi Lafarge do izdaje novega okoljevarstvenega dovoljenja sploh smel obratovati.

Nenazadnje je Varuhinja posebej opozorila še na ustavno pravico do zdravega življenjskega okolja, povezano s pravico do zdravja, in na dolžnost države, da z dolgotrajnim odločanjem ne krati te pravice.

Usklajeno ravnanje inšpekcije, ko v javnosti nastopajo z argumenti družbe Lafarge cement d.o.o., torej družbe, katero bi morale nadzorovati in postopati po ZVO-1, smatramo najmanj kot sporno. Zaradi opisanih kršitev smo zoper pristojne na inšpekciji prek odvetnika Janeza Stuška sprožili kazenski postopek zaradi suma kaznivega dejanja nevestnega dela v službi.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */