Glavna državna inšpektorica v Lafarge Cementu

Lafarge je 10. oktobra osebno obiskala mag. Saša Dragar Milanovič, glavna inšpektorica za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje. Očitno je zdaj ona prevzela odgovornost za to, da tovarna še vedno kuri s petrolkoksom, saj tudi po njenem obisku inšpekcija še vedno ni prepovedala njegove uporabe!

Inšpekcijski zapisnik obiska v Lafarge Cementu dne 10.10.2014
Inšpekcijski zapisnik obiska v Lafarge Cementu dne 10. oktobra 2014 (PDF, 106 KB). Glavna državna inšpektorica mag. Saša Dragar Milanovič, se je skupaj z dvema svojima podrejenima sestala s Haimom Primasom, direktorjem Lafarge za Srednjo Evropo. Število prisotnih odvetnikov: 2 (dva). Število omemb petrolkoksa: 0 (nič). Fokus očitno ni bil na gorivu.


Glavna državna inšpektorica se je sestala z vodstvom Lafargea, oz. kakor piše v zapisniku (PDF, 106 KB), ki so nam ga na našo zahtevo posredovali:

Ob pregledu na kraju samem se je glavna inšpektorica skupaj z obema okoljskima inšpektorjema seznanila s stališči vodstva zavezanca in pravnimi možnostmi, ki jih bodo uporabili v nadaljnjih postopkih.

Kaj si po tej seznanitvi gospa glavna inšpektorica misli, smo izvedeli čez par dni v Delu:

Na vprašanje o petrolkoksu je Dragarjeva za Delo odgovorila šele po našem vztrajanju. »Predpisi s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti inšpekcije za okolje in naravo, ne vsebujejo materialnih določb, ki bi ne glede na okoliščine prepovedovale uporabo petrolkoksa ali katerega drugega goriva, razen če gre za uporabo odpadkov kot gorivo,« je dejala in, sklicujoč se na sedmi člen uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, dodala, da ta določa vrsto goriva v okoljevarstvenem dovoljenju.

In to kljub temu, da je upravno sodišče januarsko dovoljenje za petrolkoks odpravilo in v sodbi (PDF, 1,4 MB) v 68. točki povsem jasno ugotovilo:

Pred vložitvijo obravnavane vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja /Lafarge Cement/ ni imel dovoljenja za uporabo petrolkoksa kot goriva, niti za to gorivo ni bila opravljena presoja vplivov na okolje, ki je bila predpisana že po določbah ZVO

Inšpekcija je po sodbi v tovarni večkrat izvedla nadzor, npr. 10. septembra, ko tovarna sicer še ni obratovala (zapisnik: PDF, 473 KB), 7. oktobra, ko so uradno ugotovili, da (po našem trdnem prepričanju zaradi zgornje podčrtane utemeljitve – nelegalno) kuri petrolkoks, ter zdaj 10. oktobra, ko so si poleg proizvodnje ogledali tudi dva odvetnika. Dim iz proizvodnje Lafarge Cementa s petrolkoksom pa nam še kar naprej smrdi!

Strinjamo se s pravnim mnenjem, da tovarna trenutno lahko obratuje, vendar nikakor s poljubnim gorivom in ne s poljubno kapaciteto – obratuje lahko le na podlagi zadnje legalne zakonske podlage, se pravi v konkretnem primeru s premogom in s kapaciteto do 1000 ton klinkerja dnevno.

Državne organe pozivamo, da nemudoma zagotovijo spoštovanje pravnega reda. Kaj se vendar tu čaka?!

4 Responses
  1. Eko krog je 10.10.2014:
    – z dopisom D-26/14 zaprosil za zapisnik inšpekcijskega nadzora 07.10.2014,
    – z dopisom D-27/14 zaprosil za zapisnik “inšpekcijskega nadzora” 10.10.2014.

    Drugega so nam z IRSKO poslali (glej zgoraj), prvega pa (kolikor vem) ne, oz. nanj še čakamo. Je pa Nasti Doberlet, ki se je pritožila nad smradom, že vmes odgovorila inšpektorica in jo obvestila, da je bilo 07.10.2014 ugotovljeno »da Lafarge cement obratuje in da kot energent uporablja petrolkoks.« Uradnega zapisnika pa uradno nismo dobili.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */