Odprto pismo premierju Cerarju

Zadeva: Odprto pismo – prošnja za urgentni sestanek glede nadaljevanja uporabe petrolkoksa v Lafarge Cementu Trbovlje tudi po sodbi Upravnega sodišča

Spoštovani premier dr. Miro Cerar,

V dopisu št. D-28/14 smo vas prosili, da v okviru svojih pristojnosti in dolžnosti zagotovite pravni red na področju okolja v Zasavju. Doslej vašega odgovora in stališča nismo prejeli, smo pa z vašim odstopom našega prejšnjega dopisa v reševanje Ministrstvu za okolje in prostor (MOP), dobili še en zavajajoč in nedosleden odgovor s strani glavne republiške inšpektorice mag. Saše Dragar Milanovič (dopis št. 06117-77/2014-395 z dne 24.10.2014).

Ponavljamo, da je upravno sodišče s sodbo št. I U 893/2014-15 z dne 21. 8. 2014 (v nadaljevanju: Sodba) razveljavilo okoljevarstveno dovoljenje za petrolkoks in večjo kapaciteto, ki ga je Lafarge Cementu januarja letos izdala Agencija RS za okolje (ARSO). V takšni situaciji se tovarni, ki še vedno pridobiva okoljevarstveno dovoljenje, dovoljuje obratovanje po 172. členu ZVO. Tega nihče ne zanika. Vendar pa mora tovarna v tem času in v takem primeru obratovati v okvirih zadnjega dovoljenja pred vložitvijo vloge, ki je imelo pravno podlago. Dejstvo je, da se vsi vpleteni, vključno z Lafargem in Inšpekcijo, strinjamo, da sta to uporabni dovoljenji iz let 1987 in 2004.

V Sodbi je bilo glede tega jasno ugotovljeno, da »pred vložitvijo obravnavane vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja /Lafarge Cement/ ni imel dovoljenja za uporabo petrolkoksa kot goriva, niti za to gorivo ni bila opravljena presoja vplivov na okolje, ki je bila predpisana že po določbah ZVO« (podrobna obrazložitev je v Sodbi na 15. in 16. strani, v točkah 67.-70., PDF, 1,4 MB).

Navkljub temu Lafarge Cement pri svoji proizvodnji tudi po 21. 8. 2014 še vedno uporablja petrolkoks! To je ugotovila tudi Inšpekcija pri pregledu v tovarni dne 7. 10. 2014. Navkljub uradno ugotovljenemu dejstvu, ki kaže na uporabo omenjenega umazanega energenta, za katerega tovarna nima dovoljenja, niti zanj ni bila opravljena presoja vplivov na okolje, Inšpekcija ne prepreči uporabe petrolkoksa!

Menimo, da inšpekcijska služba nima pravice presojati, kdaj in v kolikšni meri bo spoštovala sodbo sodišča, ter ali jo bo sploh spoštovala, temveč mora začeti izvajati sodbo, ki je v tem primeru jasna. Tovarna petrolkoksa ne sme uporabljati, kapaciteta proizvodnje pa ne sme presegati 1000 ton klinkerja dnevno.

V zvezi s tem smo poslali več dopisov na Inšpekcijo in ARSO s povsem konkretnimi vprašanji – na kakšni pravni osnovi se navkljub Sodbi še vedno dovoljuje uporabo petrolkoksa. V odgovorih smo dobili nedopustna sprenevedanja in – sicer povsem pričakovano – ostali brez konkretnih pojasnil.

Ob tem je zelo skrb vzbujajoče dodatno dejstvo, da se je glavna republiška inšpektorica mag. Dragar Milanovič (vsaj?) dne 10. 10. 2014 sestala s poslovnim vodstvom Lafarge Cementa z Dunaja (g. Haimo Primas) in odvetnikoma iz odvetniške pisarne Rojs, Peljhan, Prelesnik & partnerji, ki v postopku na ARSO pooblaščeno zastopa Lafarge Cement.

Na tak način Inšpekcija in ARSO komunicirata že od nekdaj, rezultat pa je deset let dolg postopek z večkrat izdanim in odvzetim dovoljenjem za onesnaževanje pod pogoji, do katerih tovarna ni upravičena. V tem času smo Zasavčani doživeli in doživljamo nedopustno onesnaževanje okolja in vplive na naše zdravje, dvakrat smo morali pravico celo iskati in jo najti na sodišču. Ta postopek je državo do zdaj stal ogromno davkoplačevalskega denarja, da ne govorimo o škodi na zdravju in okolju, ki je nastala zaradi vrste napačnih odločitev.

Vse to zavlačevanje in sprenevedanje lahko po našem mnenju rešimo z enim samim, približno dvournim sestankom, med vami, ministrico za okolje, Inšpekcijo in ARSO, ter Eko krogom, PIC-om in Focusom. Na tem sestanku bomo soočili argumente okoljskih organizacij in države z materialnimi dokazi, ter nemudoma rešili problem in s tem za v bodoče prihranili državi denar, nam pa čas in papir.

Ponovno torej pričakujemo, da zagotovite pravni red na področju okolja v Zasavju. V izogib izgubljanju dragocenega časa, prosimo za sestanek med vami, MOP, ARSO, Inšpektoratom, PICom, Focusom in društvom Eko krog. Situacija je urgentna, takšno naj bo tudi njeno reševanje.

Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo.
Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog

V vednost:

  • Ministrica za okolje in prostor, ga. Irena Majcen
  • Upravna inšpekcija
  • Upravno sodišče
  • Varuhinja človekovih pravic RS
  • Društvo Focus
  • Pravno informacijski center nevladnih organizacij
  • mediji

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */