Dan trajnostne energetike v Kisovcu

Vabilo na 3. dan trajnostne energetike v Zagorju

V četrtek, 27. novembra 2014, bodo od 18. ure v energetsko obnovljeni dvorani Kulturnega doma Kisovec (Trg Pohorskega bataljona 24, Kisovec) potekala predavanja v okviru 3. dne trajnostne energetike v Zagorju.

Program predavanj z naslovom “Energija za čisti zrak“:

  1. Vpliv energetskih sanacij stavb in uporabe obnovljivih virov na kakovost zraka (mag. Jure Vetršek – IRI UL Ljubljana)
  2. Prispevek individualnih kurišč k onesnaženju s PM10 (mag. Tanja Bolte – Ministrstvo za kmetijstvo in okolje)
  3. Vpliv onesnaženosti zraka na zdravje ljudi v Zasavju (Franc Novak, dr. med.)
  4. Zniževanje PM10 delcev – izziv za Zasavje na področju uresničevanja trajnostne energetike (Dejan Zupanc – RCR)
  5. Trajnostna energija in onesnaženost zraka v Mariboru (dr. Vlasta Krmelj – Energetska agencija za Podravje)

Vabljeni!

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */