Protest proti tajnim sporazumom

Že nekaj let se naša država v tajnosti pogaja z ZDA, Kanado in 50 članicami WTO vsaj za tri sporazume, v katerih se namerava zavezati za podreditev osnovnih človekovih pravic svojih državljanov globalnim kapitalskim interesom. EU ima namreč na določenih področjih bistveno višje zakonodajne zahteve, ki nudijo višjo stopnjo zaščite ljudi in okolja kot npr. v ZDA. Te zahteve so po mnenju korporacij le »ovira trgovini«.

Vabljeni, da podpišete peticijo proti TISA in peticijo proti TTIP in CETA, ter da se udeležite jutrišnjega protesta v Ljubljani proti tem sporazumom:

  • TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) oz. Čezatlantsko partnerstvo za trgovino in investicije (med EU in ZDA).
  • CETA (Comprehensive Economic Trade Agreement) oz. Celovit gospodarsko trgovinski sporazum (med EU in Kanado). Uskladitev zakonodaj, npr. o uporabi pesticidov in kontroli nad GSO. Podelitev pravice korporacijam, da bodo lahko ločeno od sistema javnega sodstva tožile države, če se bo zaradi zakonodaje zmanjšal pričakovan dobiček. CETA je že sklenjen, čaka še na podpis Evropskega Sveta in Evropskega Parlamenta!
  • TiSA (Trade in Services Agreement) oz. Sporazum o trgovini in storitvah (med 50 državami članicami WTO). Liberalizacija in deregulacija trgov, komercializacija in s tem omejitev dostopa do javnih storitev, kot so zdravstvo, izobraževanje, sociala, pokojnine, energija, komunala in celo pitna voda! Prost dostop tujim bankam do trga držav podpisnic, ki se ga ne sme ovirati niti med finančno krizo ali zaradi zaščite državljanov. Vsebina sporazuma naj bi še 5 let po uveljavitvi ostala skrita pred javnostjo. Del sporazuma je junija letos razkril Wikileaks.

Prav gotovo, da se ne pogajajo v našem imenu! Protest se začne ob 10h na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */