Vložena tožba zoper OVD

Prva stran tožbe proti OVD

Včeraj so Focus, PIC in Uroš Macerl (torej vsi stranski udeleženci v postopku, razen Občine Trbovlje), na upravno sodišče vložili tožbo, s katero izpodbijajo okoljevarstveno dovoljenje (OVD), ki ga je Agencija RS za okolje (ARSO) januarja letos izdala Lafarge Cementu.

Po januarskem OVD je tovarni dovoljeno uporabljati petrolkoks, ob večji kapaciteti, z odpustki pri omejitvah emisij in ob zelo ohlapni kontroli (za nekatera onesnažila meritve celo samo enkrat na tri leta). Tovarna po naših informacijah trenutno še stoji, a pričakujemo, da proizvodnjo zažene do poletja.

Pri pripravi je v strokovnem delu Urošu Macerlu pomagal tudi Eko krog. Tožniki ne nasprotujejo izdaji OVD upravljavcu, vendar pa nasprotujejo izdaji v takem obsegu, kot je opredeljen v izdanem dovoljenju. V tožbi sodišču predlagamo, kaj se nam zdi sprejemljivo, da bi bil volk sit in koza cela.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */