Ob koncu leta zraka

Agencija RS za okolje (ARSO) v sredo 7. 5. 2014 organizira zaključno strokovno srečanje ob letu zraka »Kakovost zraka in zdravje ljudi – skupen interes nas vseh«. Predstavnikom ARSO je dobro poznano delovanje društva Eko krog na tem področju, saj že skoraj deset let z dopisi in javno izpostavljamo napake, ki jih na tem področju dela ARSO, v upanju, da bo agencija vendarle spremenila način svojega delovanja in sicer v prid državljanov in okolja. Zato nas toliko bolj preseneča, da med več sto neposredno vabljenimi na omenjeno srečanje ni društva Eko krog.

Prav tako med povabljenimi po naših informacijah ni predstavnikov Občine Zagorje ob Savi, kar je nezaslišano, saj je kakovost zraka v tej občini med najbolj problematičnimi v državi.

Glede na to, da se tako Občina Zagorje ob Savi kot Eko krog odkrito borita proti sežiganju odpadkov in petrolkoksa v Zasavju, to vzbuja pomisleke, da ju ARSO ni povabila namenoma, da ne bi kvarili občega veselja ob uspešnem koncu leta zraka, ki sta ga agencija in ministrstvo, pristojno za okolje, že proslavila z naslednjimi dogodki:

  • sprememba Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l 50/20013 z dne 10.6.2013), po kateri je dovoljenje takšnemu onesnaževalcu, kot je Lafarge Cement, zdaj mogoče izdati. Po novem zadošča že, da ima država nekaj, čemur reče »načrt za kakovost zraka« in že lahko izda dovoljenje na podlagi obljub iz tega načrta;
  • sprejetje Odloka o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Ur. l. 108/2013 z dne 20.12.2013), ki za industrijo sploh ne predvideva nobenih ukrepov, je pa zaradi junija spremenjene Uredbe po njem tudi v uradno proglašenem degradiranem območju mogoče izdati okoljevarstveno dovoljenje tako rekoč komurkoli; z izgovorom, da tako ali tako obstaja – fanfare! – »načrt za kakovost zraka«;
  • na tej podlagi izdaja okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu (januar 2014), po katerem je tovarni dovoljeno emitirati 6,7 ton rakotvornega benzena letno (tudi takrat, ko se ne praznuje leto zraka);
  • za skupni organski ogljik (TOC) se v tem dovoljenju v celoti ukinjajo meritve in sploh celoten nadzor – kljub temu, da je ARSO seznanjena s tem, da ima tovarna s TOC tolikšne težave, da ji je v prejšnjem dovoljenju ARSO morala dovoliti celo 20× višje koncentracije TOC od standardnih;
  • občasne meritve najbolj nevarnih strupov, ki so se v preteklosti izvajale 1× do 2× letno, se po novem dovoljenju izvajajo le 1× na tri leta (kar je bistveno manj pogosto kot se v Sloveniji npr. menjajo okoljski ministri).

Opogumljen od takšnega »leta zraka« je Lafarge Cement, ki tega dovoljenja trenutno še ne uveljavlja v celotnem obsegu, že napovedal novo vlogo, v kateri bo po treh letih spet zahteval dovoljenje za sežiganje odpadkov v svoji cementni peči.

Razkorak med deklarativnim zavzemanjem za čisti zrak in realnostjo takšnih izdanih dovoljenj, ter postopkov, po katerih se spreminja zakonodaja, ki naj bi izdajo takšnih dovoljenj pravno omogočila, smatramo za absurden in jasen pokazatelj, da se je kapital nedopustno zažrl v okoljsko politiko.

Upamo, da Evropska unija po »letu zraka« ne bo razglasila še »leta vode« ali »leta zemlje«. ARSO in okoljsko ministrstvo bi ga vsekakor znala proslaviti povsem po svoje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */