Varnost učencev med prenovo OŠ Hrastnik

Pretekli teden so se na Eko krog obrnili Hrastničani, ki jih je skrbelo, ali lahko mineralna vlakna, s katerimi kar med poukom oblagajo osnovno šolo, škodujejo zdravju njihovih otrok. Vprašanje smo takoj posredovali vodstvu šole (PDF, 209 KB).

V pismu smo ravnateljico Marino Kmet seznanili, da ne poznamo karakteristik materiala, ki se uporablja, zato staršem odgovora nismo mogli posredovati. Po našem vedenju se namreč zdravstveno tveganje močno spreminja tako s kemijsko sestavo izolativnega materiala, kot tudi z dimenzijami vlaken in njihovimi fizikalnimi lastnostmi. Predlagali smo ji, da pridobi mnenje kompetentne zdravstvene stroke in nam ga posreduje v vednost. Zaenkrat odgovora še nismo dobili.

Ocena zdravstvenega tveganja EPA je dostopna na spletnem naslovu Fine Mineral Fibers. Prav tako že več desetletij zdravstveno tveganje za razvoj rakavih obolenj zaradi delovanja mineralnih vlaken ocenjuje in spremlja WHO IARC (International Agency for Research on Cancer), ki je objavila monografijo Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, Man-made Vitreous Fibres, Volume 81, PDF, 6 MB), ki vpliv vlaken na človeka obravnava kar na 433 straneh. Rezultati evalvacije niso ravno spodbudni.

Ravnateljici smo predlagali, da na podlagi natančnejših informacij o uporabljanih materialih in načinu/urniku dela, čimprej pridobi strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje o tem ali so otroci, ki se vsakodnevno zadržujejo na območju šole, kakorkoli zdravstveno ogroženi.

Prosili smo za kopijo odgovora, ki je od četrtka do danes nismo prejeli. Glede ne to, da dela potekajo zdaj, bi bilo pričakovati, da bi šola takšno mnenje pridobila pred nadaljevanjem del.

Danes dežujejo nova vprašanja o tem, kaj se dogaja ali se je zgodilo z azbestno kritino in ali je prav, da so bili otroci danes pri pouku. Azbest je rakotvoren, v 1. nevarnostni skupini.

Strešnike so baje spravljali dol med poukom, otroci niso smeli gledat in ne oken odpirat. Huda zaščita, res.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */