Zdravniško in farmacevtsko pismo

Zasavsko zdravniško društvo
Rudarska cesta 12, 1410 Trbovlje
Aleksandra Jutreša Prah, dr. med., predsednica

Slovensko farmacevtsko društvo, podružnica Zasavje
Rudarska cesta 12, 1420 Trbovlje
Sabina Drobnič, mag. pharm., predsednica

Županom in občinskim svetnikom zasavskih občin

Zasavje, 19.6.2009

ZADEVA: Pismo pobude in podpore (PDF, 85 KB)

Spoštovani!

Zasavski zdravniki in farmacevti pri svojem delu že več let opažamo, da se dviguje število zbolelih zaradi raka in kroničnih bolezni dihal. Spraševali smo se, ali je teh bolezni v Zasavju več kot drugje v Sloveniji. Z zanimanjem smo pričakovali rezultate analize, ki sta jo opravila Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana in Ministrstvo za zdravje RS. Žal so se potrdile naše bojazni, da smo prebivalci v Zasavju bolj ogroženi.

Analiza je verodostojna in ji ni mogoče očitati pristranosti.

Zasavski zdravniki in farmacevti smo zelo zaskrbljeni nad rezultati analize, ki je pokazala, da imajo prebivalci Zasavja veliko večje tveganje, da zbolijo za rakom. Naši otroci najmanj 2,2× pogosteje obolevajo za kroničnimi obolenji dihal. Oboje skupaj prispeva k večji zgodnji umrljivosti naših krajanov glede na slovensko povprečje. Analiza je dokazala, da je v veliki meri za to odgovorno močno onesnaženo okolje, v katerem delamo in živimo. Podatki nakazujejo tudi na razlike znotraj Zasavja, saj imajo prebivalci, ki živijo v okolici večjih industrijskih obratov večje tveganje za nastanek rakastih obolenj kot prebivalci, ki niso v neposredni bližini industrijskih con.

Posledice onesnaženosti bivalnega in delovnega okolja se deloma kažejo takoj (pogostejša obolenja dihal) in na dolgi rok, ko so prebivalci izpostavljeni onesnažilom, ki se v okolju kopičijo več let ali celo desetletja (pogostejša rakava obolenja).

Ob takih podatkih, ki izhajajo iz študij opravljenih s strani priznanega zavoda, zasavski zdravniki in farmacevti ne moremo biti tiho in ob strani spremljati hude bolezni, za katerimi naši pacienti obolevajo pogosteje kot drugi prebivalci Slovenije. Naši pacienti niso in ne smejo biti drugorazredni državljani, saj je ena od osnovnih človekovih pravic tudi pravica do bivanja in dela v čistem okolju.

Ob teh rezultatih, ki so porazni za Zasavje, se čudimo, kako lahko država izdaja dovoljenja za še večje onesnaževanje okolja, saj je ta ista država z Ministrstvom za zdravje sodelovala pri projektu »Zdravje za Zasavje«, ki je evidentno pokazal ogroženost in obremenjenost tega dela Slovenije.

Zato Vas pozivamo, da s skupnimi močmi ustrezno ukrepate na lokalnem in državnem nivoju in tako poskušate zaustaviti nadaljnje hudo onesnaževanje naše regije. Menimo, da je potrebna Vaša javna podpora vsem aktivnostim, ki bi privedle k čistejšemu in zdravju neškodljivemu okolju, v katerem bomo vsi skupaj zdravo živeli.

V vednost:

  • Urad predsednika RS
  • Urad predsednika vlade RS
  • Predsednik državnega zbora
  • Predsednik državnega sveta
  • Ministrstvo za zdravje RS
  • Ministrstvo za okolje in prostor RS
  • Agencija za okolje in prostor RS
  • Mediji

Sken pisma: PDF, 85 KB

5 Responses
  1. […] Vsakodnevno se zasavski zdravniki srečujejo z novimi limfomi in drugimi rakavimi diagnozami, vsak dan z novimi obupanimi pacienti. Ali si predstavljate stisko ljudi, ki vedo, da bivanje v Zasavju ogroža njihove otroke, pa nimajo enega vzvoda, s katerim bi lahko nastopili proti onesnaževalcem? Ali veste, da starši otrokom v Ravenski vasi svetujejo, naj se raje igrajo v hiši, ker zunaj spet »smrdi«? Ob tem, da strokovnjaki na ARSO dobro vedo, da največji strupi iz LC ne smrdijo, da prodirajo v hiše skozi zaprta okna in da se ljudje pred njimi ne morejo skriti? Pa so dovoljenje kljub temu izdali, pred tem pa še zavrnili pobudo za vključitev mnenja medicinske stroke. […]

  2. […] Lafarge počne ravno to, kar mu MOP dovoljuje, saj mu je le-ta izdal dovoljenje, predpisal pogoje obratovanja in ga preko inšpekcijskih služb tudi nadzira. V tovarni se dogaja veliko število izrednih dogodkov, ob katerih se v zrak emitirajo ogromne količine nevarnih strupov, ki še posebno ob neugodnih klimatskih razmerah katastrofalno vplivajo na zdravje ljudi v Zasavju. Taki dogodki sprožijo številne klice na center za obveščanje ter številne prijave na inšpekcijske službe, kar pa se je pokazalo kot popolnoma neučinkovito. Zasavčani kot posamezniki, preko Eko kroga in preko občine Zagorje že ves čas opozarjajo tako predsednika vlade, kot pristojne inštitucije na nevzdržne ekološke razmere v Zasavju. Žal pa doživljamo le ignoranco in sprenevedanje. Zaradi vsega zgoraj navedenega in ker čas ni naš zaveznik, smo se odločili, da organiziramo še zadnji mirni protestni shod z jasnim nazivom »DOST’ MAMO!« (glej tudi Facebook/protest). […]

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */