Zdravniško pismo trboveljskim občinskim svetnikom

V sredo se je oglasilo Zasavsko zdravniško društvo. To je trboveljske občinske svetnike pozvalo, da na ponedeljkovi izredni seji ne sprejemajo nobenih sklepov v zvezi s proizvodnjo cementa v Lafarge Cementu, dokler ne dobijo celovite informacije o dejanskih in potencialnih vplivih te proizvodnje na zdravje prebivalcev Zasavja.

Podpis predsednice in žig Zasavskega zdravniškega društva

Občina Trbovlje za v ponedeljek namreč pripravlja izredno sejo o problematiki Lafarge Cementa. Želja tovarne je, da bi občinski svetniki izrazili podporo obratovanju (in “ohranitvi delovnih mest”), pri čemer pa ni jasno določen način obratovanja tovarne: z ali brez sežiganja odpadkov in petrolkoksa, kar je pri tem vprašanju ključno.

Vsebino zdravniškega pisma (PDF, 1,55 MB), ki smo ga prejeli tudi v Eko krogu, navajamo v celoti.

Zasavsko zdravniško društvo
Rudarska cesta 12
1420 Trbovlje

Datum: 21. 3. 2012

Županu in občinskim svetnikom Občine Trbovlje

ZADEVA: Pismo zaskrbljenosti nad odnosom do ustavne pravice bivanja v čistem okolju

V juniju 2009 smo zdravniki in farmacevti Zasavja zaradi spoznanj iz študije Zdravje za Zasavje na župane in svetnike vseh treh zasavskih občin ter na nosilce državne politike naslovili Pismo pobude in podpore. V njem smo poudarili, da smo zasavski zdravniki in farmacevti zelo zaskrbljeni nad rezultati študije Zdravje za Zasavje, ki je pokazala, da imajo prebivalci Zasavja veliko večje tveganje, da zbolijo za rakom. Naši otroci najmanj 2,2 krat pogosteje obolevajo za kroničnimi obolenji dihal. Oboje skupaj prispeva k večji zgodnji umrljivosti naših krajanov glede na slovensko povprečje. Analiza je dokazala, da je v veliki meri za to odgovorno močno onesnaženo okolje, v katerem delamo in živimo. Podatki nakazujejo tudi na razlike znotraj Zasavja, saj imajo prebivalci v okolici večjih industrijskih obratov večje tveganje za nastanek rakastih obolenj kot prebivalci, ki niso neposredno v bližini industrijskih con.

Posledice onesnaženosti bivalnega in delovnega okolja se deloma kažejo takoj (pogostejša obolenja dihal) in na dolgi rok, ko so prebivalci izpostavljeni onesnažilom, ki se v okolju kopičijo več let in celo desetletja (pogostejša rakava obolenja).

Ob podatkih študije Zdravje za Zasavje zdravniki in farmacevti ne moremo biti tiho in ob strani spremljati hude bolezni, za katerimi naši pacienti obolevajo pogosteje kot drugi prebivalci Slovenije. Naši pacienti niso in ne smejo biti drugorazredni državljani, saj je ena od osnovnih človekovih pravic tudi pravica do bivanja in dela v čistem okolju. Za nas so povsem nesprejemljiva razmišljanja o uvajanju tveganih tehnologij, ki Zasavju prinašajo še večje onesnaženje okolja. In sosežig odpadkov v cementarni dokazano pomeni ravno to: večje onesnaževanje okolja, npr. s težkimi kovinami.

Veliko tega smo izpostavili v našem Pismu pobude in podpore leta 2009, a odziv je bil več kot zaskrbljujoč. Pobudo so obravnavali le na Občinskem svetu občine Zagorje, iz drugih dveh občin, torej tudi iz trboveljske, pa ni bilo nobenega odziva. Od državnih politikov sta se odzvala predsednik države dr. Danilo Türk in bivši predsednik parlamenta dr. Pavel Gantar. Ignoranca večine lokalnih oblastniških struktur je za nas več kot zaskrbljujoča. Spoštovani svetnice in svetniki, smo vas volili le za to, da zastopate interese svojih strank in v njihovem ozadju verjetne interese kapitala? Ali zato, da zastopate tudi interese okolice, iz katere izhajate?

Kako brezbrižni do okolja in življenja v njem znajo biti interesi kapitala, se je v Zasavju že prevečkrat pokazalo. A ti interesi so se vselej lahko uveljavili le v soglasju s politiko. Zato politiki nosite polno odgovornost za to, kar se je v Zasavju že dogajalo, kar se dogaja in kar se bo dogajalo v bodoče.

Povsem nevzdržno za nas je, da je degradacija zasavskega okolja in življenja v njem bila in je podprta tudi s strani enega dela znanosti. Tiste znanosti oziroma njenega dela, ki ni v funkciji človeka. Le takšna znanost je namreč lahko pred petimi leti (2007) izdelala elaborat, po katerem je vplivno območje Lafarge Cementa segalo le do razdalje 500 metrov okrog dimnika cementarne. Danes je taista znanost (isti inštitut) izdelala nov elaborat, ki pravi celo to, da vplivno območje Lafarge Cementa seže le na dvorišče cementarne in da škodljiv vpliv Lafarge Cementa ne doseže nobenega prebivalca Zasavja. To je v nasprotju z zdravniško znanostjo, ki je leta 2009 v študiji Zdravje za Zasavje potrdila statistično različno večjo pogostnost nekaterih vrst raka v oddaljenosti do 2000 metrov od dimnika Lafarge Cementa. Kateri znanosti bo verjela politika? Kateri znanosti bo verjela širša javnosti?

Naj vas na koncu opozorimo, vsi mi dihamo zasavski zrak. Dihajo ga tudi naši otroci in dihali ga bodo tudi otroci naših otrok. Kdo bo čez leta dajal odgovor, ko bomo ali bodo ocenjevali posledice na zdravju vseh nas in njih?

Zato trboveljske občinske svetnike pozivamo, da ne sprejemajo nobenih sklepov v zvezi s proizvodnjo cementa v Lafarge Cementu, dokler ne dobijo celovite informacije o dejanskih in potencialnih vplivih te proizvodnje na zdravje prebivalcev Zasavja.

Aleksandra Jutreša Prah
predsednica zasavskega zdravniškega društva

Tudi Eko krog je na Občino Trbovlje 15. 3. 2012 naslovil vprašanji, zakaj se seja ne bo izvedla v Delavskem domu ob sodelovanju širše strokovne in laične javnosti in zakaj je prestavljena iz aprila v marec. Odgovora do danes nismo prejeli. Občina nas je le informirala, da izredna seja ne bo celovito obravnavala problema Lafarge Cement, temveč le z gospodarskega in socialnega vidika. Okoljski in zdravstveni vidik sta torej namerno izpuščena.

Brezpogojna podpora kakršnikoli proizvodnji v Lafarge Cementu, ne da bi vedeli, kaj točno bo ta v tovarni počel (proizvajal cement in s kakšnim gorivom, ali celo sežigal odpadke?) in kako bo to vplivalo na okolje, prebivalce in zanamce, bi bila nepopravljiva in neodpustljiva napaka!

3 Responses

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */