Naše stališče do plastične krize

V Eko krogu smo že ob začetku kampanje Zaprimo krog vedeli, da kompleksen problem plastičnega onesnaženja ter vpliva celotnega življenjskega cikla plastike na okolje in človeka zahteva kompleksne rešitve. Dovolj je tega, da se odgovornost za vzrok in spopadanje s plastiko prelaga na posameznika in na občine oz. lokalne skupnosti. Potrebna je skupna akcija in odgovornost vseh deležnikov – politike, gospodarstva, skupnosti, civilne družbe in posameznikov.

Ne gre za rešitve v smislu “ali – ali”, torej da če izberemo eno možnost, moramo opustiti drugo, pač pa nujno za rešitve, ki se dopolnjujejo. Prvi korak v tem procesu je ukinitev vse plastične embalaže, ki je ne potrebujemo. Tako kot na globalni ravni velja, da je edina rešitev plastične krize zmanjšanje proizvodnje plastike, to velja tudi za Slovenijo. Prepoved nekaterih plastičnih izdelkov je prvi korak, ki ga Slovenija ni naredila zato, ker bi mislila, da je tako prav, pač pa zato, ker to od nas zahteva evropska zakonodaja.

Ostala plastična embalaža naj bo, kjerkoli je to mogoče, zasnovana, oblikovana in izdelana tako, da bo omogočala večkratno ponovno uporabo ali pa jo bo možno reciklirati v novo embalažo za isti namen. Eden od načinov, ki je preverjen, transparenten in resnično deluje, je kavcijski sistem za embalažo pijač. Biti mora premišljeno zasnovan z upoštevanjem vseh možnih spremenljivk, lokalnih posebnosti in ob sodelovanju vseh deležnikov. Voditi ga mora ena neprofitna organizacija, dobiček naj se ne deli med lastnike, pač pa nameni nenehnemu izboljševanju sistema ter inovacijam.

Pri tem se zavedamo, da je recikliranje zgolj prvi korak, ki sam ne more rešiti problema odpadkov in odpadne plastike. Zato je nujna ponovna uporaba oz. oživitev embalaže za ponovno polnjenje, čemur izdaten pospešek lahko dajo prav kavcijski sistemi. V Eko krogu se zavzemamo za oživitev oz. povečanje tržnega deleža povratnih steklenic, saj ima vlada s kavcijskim sistemom odlično priložnost za to: vključitev povratnih steklenic v isti kavcijski sistem, zakonsko predpisan delež pijač, ki mora biti na trgu v embalaži za ponovno polnjenje ter nižji DDV na povratno embalažo. S tem bi se vlada zapisala med pogumne, a če tega poguma naša politika ne bo imela zdaj, ko potekajo priprave na vzpostavitev kavcijskega sistema, jo k temu utegne kmalu prisiliti evropska uredba ali globalna pogodba, ali pa kar obe.

In kje smo tu posamezniki? Menimo, da moramo biti ne le odgovorni potrošniki, ampak tudi aktivni državljani. Zahtevajmo odgovornost od države in podjetij. Zahtevajmo rešitve, ki prinašajo resnične spremembe. Zdaj, takoj.

/** * mailchimp pop-up */