Poslanci na predlog vlade odločajo o poslabšanju varnosti pitne vode

Poziv poslancem: Ustavite predlagane spremembe Zakona o vodah

Spoštovani,

stara slovenska ljudska modrost pravi, da je »bolje biti tam, kjer je dobra voda, kot tam, kjer je dober kruh«. Zato vas prosimo, da nam pomagate razumeti, zakaj naj bi se po skrajšanem postopku spreminjal Zakon o vodah, ki bi zaradi parcialnih ekonomskih koristi naše vodne vire, vključno s pitno vodo, izpostavil posegom z negativnim vplivom na naravo, okolje in zdravje ljudi.

Obstoječi Zakon o vodah naše vodne vire ščiti pred posegi, ki bi lahko ogrozili kakovost voda ali vplivali na njihovo izdatnost in pretočnost. S predlaganimi spremembami pa bodo dovoljene nekatere izjeme, po katerih bi bila na vodovarstvenih območjih lahko dovoljena gradnja in delovanje naprav namenjenih proizvodnim dejavnostim, v katere so lahko vključene tudi nevarne snovi in za katere je potrebno okoljevarstveno soglasje. Na vodnih in priobalnih zemljiščih tako predlagane spremembe omogočajo na primer gradnjo poslovnih objektov, parkirišč, stavb za promet, itd. Menimo tudi, da se tako z vsebino, kot tudi z načinom uveljavljanja tovrstnih sprememb Zakona o vodah, krši evropsko Vodno direktivo.

Nedopustno je, da se spremembe Zakona o vodah sprejemajo po skrajšanem postopku z oznako, da gre za manj pomembne spremembe predpisov. Vsakršne spremembe, ki lahko vplivajo na stanje voda v Slovenji ne morejo in ne smejo biti označene kot manj pomembne. Menimo, da je takšen predlog nezakonit in zahtevamo redni zakonodajni postopek ter tehten, strokoven in natančen razmislek o predlaganih spremembah in njihovih dolgoročnih posledicah za kakovost življenja vsakega izmed nas. V torek, 9. marca 2021, naj bi o teh spremembah namreč že razpravljal Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor.

Etični kodeks Državnega zbora pravi, da je poslanec okoljsko ozaveščen, ima odgovoren odnos do okolja ter s svojim zgledom promovira skrb za okolje in deluje okolju prijazno.

Vodna telesa so med seboj povezana, voda pa onesnaženje prenaša hitreje in intenzivneje kot katerikoli drugi medij. Neskončno kratka je lahko pot med strugo vaškega potoka ter vašo in našo pipo. In verjamemo, da se tveganja zavedate.

Vodno bogastvo Slovenije so uspele ohraniti mnoge generacije pred nami. V času, ko voda postaja v svetu vse bolj dragocena, lahko samo ena prehitra odločitev v vašem mandatu slovensko vodno dediščino nepopravljivo spremeni. Zato vas na osebni ravni – torej nas ne zanima stališče vaše politične stranke, ampak vaše osebno mnenje – prosimo za odgovor na vprašanja: kaj vam pomeni zdrava in čista voda, ali ste pripravljeni prevzeti odgovornost za posledice predlaganih sprememb Zakona o vodah in kaj boste storili, da se predlagane spremembe Zakona o vodah prekličejo.

Vaš odgovor pričakujemo na naslov: [email protected].

Lep pozdrav

Uroš Macerl, predsednik društva Eko krog
Miha Stegel, civilna iniciativa DANES
Bogomir Bavdaž, predsednik Eko Anhovo in dolina Soče

Dodatna gradiva in obrazložitve na spodnjih povezavah:
izjava za medije
pobuda za umik sprememb Zakona o vodah
primer Oskrbovalno območje Anhovo
predlog sprememb Zakona o vodah
amandmanji Vlade RS na ZV-1G

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */