MOP obljublja poostren nadzor naših voda?

MOP o Zakonu o vodah:
“MOP se strinja z mnenjem, da je in bo ključna implementacija teh predpisov v praksi, kar bo nadziral in izvajal s poostrenim inšpekcijskim nadzorom in drugimi oblikami nadzora.”

Inšpekcija za okolje in naravo v letnem poročilu 2018:
“V povprečju ION (inšpekcija za okolje in naravo) na leto prejme približno 3500 prijav in jih reši okoli 2500. Z zdajšnjim številom inšpektorjev ION ne more zagotavljati rednega nadzora in sprotnega odziva na prijave in pobude, zaradi česar se neobdelane prijave kopičijo. Neobdelane prijave so prijave, pri katerih inšpekcijski ali prekrškovni postopek še ni uveden.”

Inšpekcija za okolje in naravo v letnem poročilu 2019:
“Inšpektorjev za okolje je bistveno premalo, da bi lahko izvajali ustrezen nadzor področja, ki jim ga nalaga okoljska zakonodaja. … Kljub temu menimo, da nam z notranjimi ukrepi in postopki za povečevanje učinkovitosti ne bo uspelo zapreti vrzeli med zagotovljenim in potrebnim obsegom nadzora, zato tudi letos pozivamo h kadrovski krepitvi ION oziroma zmanjšanju obsega nalog (npr. s prenosom na lokalno raven, naravovarstvene ali vodovarstvene nadzornike …).”

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */