Zdrava, pitna voda za vse

“Smo v zgodovinskem trenutku, v katerem je potrebno storiti vse, da zaščitimo zdravo pitno vodo.” Uroš Macerl

ZAKON O VODAH – BOMO NAČRTNO ONESNAŽILI PITNO VODO?

V Državnem zboru se v teh dneh sprejema dopolnitve Zakona o vodah. S predlaganimi spremembami bodo dovoljene izjeme, po katerih bi bila na vodovarstvenih območjih dovoljena gradnja objektov za odlaganje odpadkov in gradnja objektov, namenjenih proizvodnji, v katera so vključene nevarne snovi, za katera je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba pridobiti okoljevarstveno soglasje. “V praksi bo to pomenilo, da se bo na vodovarstvenih območjih dovoljevalo objekte z nevarnimi snovmi, kar bistveno zmanjšuje obstoječo raven zaščite podzemnih virov pitne vode in s tem varno oskrbo prebivalcev Slovenije z zdravo pitno vodo. Kako pomembni so ti viri, nas vedno znova opozarjajo okoljske nesreče, kot je bilo na primer izlitje kerozina v zaledju vira pitne vode za Slovensko Istro. Omogočanje neposrednega ogrožanja virov pitne vode krši ustavno pravico do pitne vode. Poleg tega je nenavadno zniževanje zaščite virov pitne vode ravno v času, ko je stopila v veljavo prenovljena Direktiva o pitni vodi, ki zaostruje varovanje in pravi, da je potrebno zagotoviti ukrepe, ki temeljijo na previdnostnem načelu in v nobenem primeru neposredno ali posredno ne poslabšujejo sedanje kakovosti pitne vode oz. virov pitne vode.” je povedala dr. Barbara Čenčur Curk. Miha Stegel pa dodaja “Ni razloga, da bi na vodovarstvenem območju dodajali izjeme za odlagališče nevarnih odpadkov. Takih ne smislov ne bi bilo, če bi bila strokovna javnost vključena v pripravo zakona in bi o spremembah potekala celovita javna obravnava”.

ŠIROKO GIBANJE ZA ZAŠČITO ZDRAVE PITNE VODE

V zadnjih dneh se je vzpostavilo široko gibanje, ki ima enotno sporočilo: “Zdrava, čista, pitna voda je pravica vseh, ne glede na politično pripadnost”, poudarja Uroš Macerl. Gibanju so se pridružili zdravniki, komunalna podjetja, Varuh človekovih pravic in strokovna javnost. Poslanci Odbora za infrastrukturo, okolje in prostor so mnenje javnosti in stroke preslišali ter zakon kljub temu potrdili. Predvidoma naslednji teden bodo o spremembah Zakona o vodah v Državnem zboru odločali še vsi poslanci. “V gibanju bomo naše aktivnosti nadaljevali in storili vse, da škodljiv zakon ne bo sprejet”.

ČAS JE, DA SE O PRAVICI DO ČISTE, PITNE VODE IZJASNIJO VSI POSLANCI

Člani in članice gibanja sporočajo, da je nastopil čas, da se o ustavno zagotovljeni pravici do čiste pitne vode izrečejo vsi poslanci in poslanke. “Danes zjutraj smo poslali vabilo na srečanje vsem poslanskim skupinam. Ker je bil vpis pravice do čiste pitne vode v Državnem zboru podan soglasno, smo prepričani, da bodo našim pobudam prisluhnili,” pravi Miha Stegel.

Maša Cvetežar pa poudarja: “‘Mladi se moramo boriti za to, kar je bilo generacijam pred nami zagotovljeno – zdravo okolje, za varno in lepo prihodnost. Voda je osnova za vse to. Zahtevamo, da nam starejši zapustite to, kar je bilo zagotovljeno vam. Zahtevamo podnebno pravičnost in da poslušate nas, ki bomo živeli posledice vaših odgovornih ali neodgovornih dejanj.”

 

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */