Eko krog v 2020: sežig in sosežig odpadkov

0

Nadaljevali smo s povezovanjem in podporo zdravnikom ter lokalnim društvom v kampanji za izenačevanje dovoljenih emisij mejnih vrednosti nevarnih snovi ter boljši nadzor delovanja naprav. Sodelovali smo pri pripravi številnih člankov ter oddaj o ravnanju z odpadki (Tarča, Ekstravisor, S-prehodi) v različnih medijih, kjer smo poudarjali, da sežig ni dolgotrajna ali trajnostna rešitev naraščanja količin odpadkov, ker negativno vpliva na podnebne spremembe, porabo naravnih virov in zdravje ljudi. Naš cilj je, da se v Sloveniji sprejmejo zakonodaja in ukrepi, ki bodo vodili v manj odpadkov in zagotovili dejansko kroženje snovi v tehnoloških in naravnih krogih.

Na primeru živega srebra smo pripravili publikacijo Živo srebro v zraku, ki podaja pregled in primerjavo slovenske in nemške zakonodaje glede emisij nevarnih snovi pri sosežigu odpadkov ter glede nadzora. Ob enem pa ugotavljali količine skupno emitiranega živega srebra iz cementarne Salonit Anhovo, njihov vpliv na lokalno okolje, ter opozorili na težave pri izvajanju nadzora.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */