Eko krog v 2020: preprečevanje odpadkov

0

Na področju ravnanja z odpadki se Eko krog zavzema za uvajanje ciljev in ukrepov preprečevanja, ki vključujejo preoblikovanje izdelkov in poslovnih sistemov, vračanje izdelkov in materialov v snovne kroge, popravila, zniževanje porabe materialov ter uporabe  nevarnih snovi. Brez preprečevanja nastajanja odpadkov bomo kljub višanju deleža ločenega zbiranja vedno znova prisiljeni iskati dodatne kapacitete za sežig, saj bodo naraščale tudi količine tistih odpadkov, ki jih ne znamo ali ne zmoremo reciklirati.

V Eko krogu smo sodelovali z Občino Hrastnik pri prenosu dobrih praks uporabe pralnih plenic v vrtcih. Občino smo povezali z vrtcem Vrhnika, kjer so se tega lotili s premišljenimi koraki in jih uspešno uporabljajo že nekaj let. Zaradi epidemije korona  virusa se je uvajanje v vrtcu v Hrastniku začasno prekinilo.

V sodelovanju z organizacijo Reloop smo v slovenščino prevedli in podnaslovili dva krajša video posnetka s predstavitvijo prednosti in načina delovanja sistema kavcij (Deposit Return System) za odpadno embalažo za pijače. Sistem uporablja že 10 držav EU in je zaenkrat edini način, s katerim se lahko doseže cilje EU zakonodaje glede ločenega zbiranja in recikliranja plastenk. Videa s slovenskimi podnapisi sta na voljo na spletni strani Reloop.

Slovenija znova zamuja pri prenosu zahtev EU zakonodaje na področju odpadkov. Pripravili smo publikacijo z naslovom Zdravo gospodarstvo potrebuje zdravo okolje in zdrave ljudi, v kateri smo pojasnili namen in cilje evropske odpadkovne zakonodaje, stanje v Sloveniji ter povzetke EU direktiv z roki za prenos in implementacijo.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */