Izjava za javnost- odgovor Salonitu Anhovo

Sedmega avgusta 2019 nam je Salonit Anhovo (SA) poslal zahtevo po umiku študije Sežiganje odpadkov v cementarnah: primer Salonit Anhovo z naše spletne strani www.ekokrog.org. V opominu so nam poslali razlago, kaj po njihovem mnenju v študiji ni v redu. Mi se z njihovimi ocenami ne strinjamo, kar imamo pisno utemeljeno.

SA je kasneje zahtevo po umiku poslal tudi gostitelju naše spletne strani, čeprav ne gre za pornografijo, niti za orožarsko afero in ne krši prav nobene zakonodaje. Da bi gostitelja zaščitili, smo začasno onemogočili dostop do spletne strani in gostovanje prenesli drugam.

Za objavo študije smo se odločili zaradi javne razprave o reševanju problema odpadne plastike, v kateri se kot najbolj učinkovito rešitev vsiljuje sežig v sežigalnicah ali sosežig v industrijskih pečeh (npr. cementarne ali termo elektrarne), o zmanjšanju količin pa ni duha. Vlada je bila v začetku leta na obisku v dunajski sežigalnici, ki se promovira kot primer dobre prakse. Preko posvetov in medijskih objav se v javnosti poskuša ustvariti vtis, da gre pri sežigu in sosežigu za eno in isto. Za sežigalnice in cementarne veljajo drugačne zakonsko določene mejne vrednosti emisij škodljivih snovi v okolje.

V študiji smo na osnovi dovoljenih koncentracij emisij in dovoljenih pretokov skozi dimnik izračunali dovoljene količine izpustov škodljivih snovi (primer dušikovih oksidov). Podatke smo črpali iz javno dostopnih virov, ki so navedeni, a SA nam zdaj očita navajanje nekorektnih in zavajajočih podatkov ter krnjenje njihovega ugleda.

SA pravi, da volumski pretoki niso bistven podatek za ocenjevanje emisij ter da preko emisij ne gre ocenjevati vplivov na okolje!?

Čeprav so mejne vrednosti emisij navedene v mg/Nm3 (teže onesnažil na volumen), pa je skupna izpuščena količina emisij neke snovi odvisna od volumskega pretoka na dimniku. Letna poročila za ARSO o trajnem monitoringu se pripravljajo tako, da se pri izračunih upošteva volumski pretok. Zato ne razumemo zakaj podjetje meni, da volumski pretoki niso pomembni. SA navaja še nepooblaščenost za interpretacijo okoljskih podatkov, kar odpira zaskrbljujoča vprašanja. Lahko takšne obtožbe doletijo tudi npr. novinarje, ki poročajo o okoljskih temah?

SA pravi, da so podatki uporabljeni v študiji, ki so prepisani z njihove spletne strani (tabele 4-6) neuradni. Zatrjujejo, da so bile meritve objavljene preko v podjetju izdelane metodologije, ki takrat še ni ustrezala vsem potrebnim zahtevam. Od konca leta 2018 pa za prikazovanje na spletu uporabljajo »profesionalno programsko orodje«, zamenjali so tudi vse merilnike za trajno merjenje emisij. Če razumemo prav, so bili podatki namenjeni informiranju javnosti o emisijah. Ali torej podatki do leta 2018 niso bili verodostojni? Torej lokalna skupnost in javnost v resnici nista bili prav informirani?

SA ocenjuje, da je naš namen zaprtje tovarne, kar ne drži. Naši nameni so jasno povzeti v priporočilih na koncu študije: izenačenje mejnih vrednosti emisij cementarn, ki sosežigajo odpadke s sežigalnicami, učinkovitejši okoljski nadzor nad njihovim delovanjem ter večja transparentnost.

Podjetje nam očita še zastraševanje, navajanje neresničnih in žaljivih navedb, čeprav naše trditve temeljijo na veljavni zakonodaji, okoljevarstvenem dovoljenju SA ter javno objavljenih podatkih. Če so ti podatki zastrašujoči in žaljivi, to ni naša krivda.

Opomin Salonta Anhovo  je dostopen tukaj, naši komentarji na opomin pa tukaj.

1 Response

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */