Primer Salonit Anhovo

Slovenija pripravlja spremembe zakonodaje na področju ravnanja z odpadki. V razpravi se vsiljuje lahke “rešitve” sežiga, s čemer bi bile potrebne čim manjše spremembe obstoječega sistema in obstoječih odgovornosti. Ideja o dodatnih lokacijah sežiganja dolgoročno ne rešuje problema z odpadki.

Sežiganje ima dobro znane škodljive posledice. Primer cementarne Salonit Anhovo, ki v Sloveniji sežiga odpadke s posledicami za okolje in ljudi, je na voljo na povezavi: Študija Eko kroga “Sežiganje odpadkov v cementarnah: primer Salonit Anhovo”.

Zavzemamo se za to, da država in ministrstvo za okolje čimprej določita cilje, odgovornosti in ekonomske ter finančne instrumente za preprečevanje odpadkov in ponovno uporabo izdelkov in embalaže. Šele takrat bomo na pravi poti, da zares rešimo ne le problem odpadkov, pač pa zagotovimo tudi umnejšo rabo naravnih virov in energije ter zmanjšamo emisije toplogrednih plinov.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */