Vabilo na občni zbor

Člane in podpornike vabimo, da se udeležite 13. rednega občnega zbora društva Eko krog, ki bo v petek 23. marca 2018 ob 19h v Gasilskem domu v Ravenski vasi. Dnevni red občnega zbora:

  1. izvolitev delovnega predsedstva
  2. sprejem dnevnega reda
  3. poročilo predsednika o delovanju društva v preteklem letu
  4. finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora
  5. akcijski in finančni načrt 2018
  6. razno


V preteklem letu smo v Eko krogu praznovali nekaj novih zmag. Priznanje Goldman Environmental Prize je odmevalo doma in v tujini. Dalo nam je dodaten zalet za nove akcije na nacionalni in mednarodni ravni.

Zagotovo ena lepših novic je prišla konec lanskega leta: upravno sodišče je zavrnilo tožbo družbe Lafarge Cement zaradi zavrnjenega okoljevarstvenega soglasja.

Da se je ministrstvo odločilo in novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) ni sprejelo na vrat na nos, so pripomogle tudi zahteve Eko kroga in drugih okoljskih organizacij, Varuhinje človekovih pravic in Komisije za preprečevanje korupcije.

Vključili smo se v postopek sprejemanja zakonodaje na področju hrupa. Uspelo nam je s kandidaturo naše članice, Brede Vrhunec, ki se je vključila v delovno skupino za hrup pri Evropski komisiji. Domačo javnost opozarja na birokratski operativni program varstva pred hrupom, ki nevzdržnega stanja v praksi ne bi odpravil.

Z Zakonom o spodbujanju investicij Vlada v zakonodajo uvaja dodatni razlastitveni namen na podlagi “javne koristi” pospeševanja gospodarske rasti. Sprožili smo javno razpravo, a žal to ni zadoščalo, da bi poslanci Državnega zbora tak predlog zavrnili.

Poleg truda s povezovanjem civilnih iniciativ in pomoči nekaterim med njimi pri njihovih bojih, nismo pozabili tudi na kolege v Španiji. Ob 100-letnici Lafarga v katalonski Montcadi (Barcelona, Španija), sta jim Erika Oblak in Uroš Macerl na njihovo povabilo pomagala predstaviti drugačno zgodbo te multinacionalke.

V prihodnje se bo Eko krog še naprej vključeval v sprejemanje zakonodaje. Veliki onesnaževalci so spoznali, da lahko izgubijo pravne bitke. Zato se zdaj pospešeno spreminja zakonodaja tako, da omejuje sodelovanje strokovne javnosti in civilne družbe pri postopkih sprejemanja zakonodaje in izdaje okoljevarstvenih dovoljenj. Če se bo ta trend nadaljeval, potem se lahko zgodi, da bo v prihodnjih letih vključevanje v takšne postopke onemogočeno. Iz istega razloga društvo namerava razvijati dva nova programa: podpora drugim aktivistom ter delavnice za mladino in otroke.

Za lažje udejstvovanje društva pri konkretnih primerih potrebujemo status delovanja v javnem interesu. Eden od pogojev je tudi zadostno število članov, podprto z urejeno člansko evidenco ter plačano članarino.

Zato vas vljudno prosimo, da nam pri tem pomagate tako, da poravnate letno članarino in nam sporočite morebitno spremembo vaših kontaktnih podatkov. Članarina znaša za odrasle 10 €, družinska pa je 20 €. Lahko jo plačate tudi na občnem zboru.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */