MOP pripravlja nov osnutek ZVO-2

Ministrstvo za okolje in prostor je v petek objavilo, da novega Zakona o varstvu okolja (ZVO-2) vendarle ne bo sprejelo na vrat na nos, kakor je sprva kazalo. K temu so nedvomno pripomogle zahteve Eko kroga, drugih okoljevarstvenih organizacij, civilnih iniciativ ter Varuhinje človekovih pravic in Komisije za preprečevanje korupcije.

Po navedbah MOP to »pripravlja nov osnutek prenovljenega zakona, ki ga bo podalo v ponovno javno obravnavo«. Pišejo še (podčrtal Eko krog):

»Novi osnutek prenovljenega zakona bo vseboval tudi sestavine, ki so sicer zahtevane za predložitev zakona v vladno proceduro, med drugim oceno stanja, predlagane rešitve, primerjalno pravni pregled, posledice za gospodarstvo in obrazložitev po členih. MOP bo pripravil in objavil tudi korelacijsko tabelo s primerjavo veljavnega zakona in osnutka prenovljenega po členih. Tako pripravljeno besedilo novega osnutka zakona bo prispevalo h kvalitetnejši javni obravnavi. Med javno obravnavo pa bo MOP pripravil tudi posvetovanja z različnimi javnostmi, ki bodo izkazale interes.«

Eko krog je že 30. 7. 2017 z dopisom D-10/17 (PDF, 285 KB) od MOP zahteval podaljšanje roka za predložitev pripomb in mnenj na konec leta ter objavo vsebinske primerjave obstoječega in novega zakona, po posameznih členih oz. sklopih členov, z obrazložitvijo, zakaj je bila sprememba potrebna. Zahteve po transparentnosti smo razširili z dopisom D-11/17 z dne 8. 8. 2017 (PDF, 208 KB), MOP pa na te zahteve spomnili še z dopisom D-15/17 z dne 11. 9. 2017 (PDF, 293 KB).

Razveseljujoče je, da je MOP očitno začelo iskati kompas svojega delovanja in temeljnega poslanstva, dasiravno bi bilo dosti mirnejši, če bi MOP v nadaljevanju postopka priprave zakona bolj kot posledice za gospodarstvo skrbele posledice za okolje.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */