Neobveznost prenosa 15(4) IED v ZVO-1I

Eko krog vztraja pri svojih trditvah, da nameravan prenos člena 15(4) IED v Zakon o varstvu okolja (ZVO-1I) na način, ki dovoljuje industriji obratovanje izven standardov najbolj razpoložljivih tehnologij (BAT), če bi upoštevanje BAT zanjo predstavljal »prevelik strošek«, ni obveznost Republike Slovenije do EU.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v svoji današnji izjavi za javnost zatrdilo, da na podlagi včeraj prejetega e-sporočila Evropske komisije domneva, da je slednja potrdila obveznost prenosa člena 15(4) IED – vsebine o možnosti določanja manj strogih mejnih vrednosti in ukrepov v okoljevarstvenih dovoljenjih (OVD). MOP za to trditev ne navaja nobenih dokazov – pričakovali bi najmanj kopijo zaprosila MOP Evropski komisiji za obrazložitev in kopijo včerajšnjega odgovora Evropske komisije.

Eko krog v prepričanju potrjuje mnenje pravne svetovalke Evropske komisije (PDF, 168 KB), ki nam ga je prav tako poslala včeraj. V tem mnenju piše (poudarki: Eko krog):

»Therefore, we would in principle expect each Member State to transpose also the derogation mechanism under Article 15(4). However, by virtue of Article 193 of the TFEU, Member States remains free to maintain or introduce more stringent protective measures, provided that such measures are compatible with Union law and have been notified.«

V prostem prevodu torej:

»Zato bi načeloma pričakovali, da bi vsaka država članica prenesla tudi mehanizem odstopanja v skladu s členom 15(4). Vendar imajo v skladu s 193. členom Pogodbe o delovanju EU, države članice pravico, da ohranijo ali uvedejo strožje zaščitne ukrepe, pod pogojem, da so takšni ukrepi združljivi s pravom Unije in so napovedani.«

Evropska komisija nas torej napotuje na 193. člen pogodbe. To smo tudi ves čas govorili: država članica ima možnost in pravico uveljavljati strožje standarde – predvsem pa zadev ne poslabšati, kot se namerava zdaj z ZVO-1I.

Glavna zahteva Evropske komisije je, da mora država, ki uvede izjemo, striktno spoštovati vsa merila direktive za to izjemo (ne samo nekaterih). Evropska komisija lahko sicer pričakuje, da bo naša država to izjemo sprejela, vendar sprejetje člena 15(4) ni obvezno – verjetno prav tako ali morda še prej pričakuje, da bo naša država:

  • dejansko degradirana območja tudi formalno priznala kot taka in jim s tem prepoznala poseben (strog) status za varovanje okolja;
  • sanirala okoljske probleme (npr. prekomerno onesnaženje z delci PM10 v Ljubljani in Zasavju ter onesnaženost tal v Celjski kotlini in Mežici);
  • imela pregled nad stanjem okolja (Slovenija se je zavezala, da bo najmanj vsaka 4 leta naredila poročilo o stanju okolja v državi, a ga že 7 let ni naredila), itd.

Ponavljamo, da imamo ta trenutek idealno priložnost, da sprejmemo zakonodajo po meri državljanov in prebivalcev Slovenije, dokler pa takšnega predloga še ni na vidiku, ne sprejemajmo novih slabih zakonov!

Pozivamo MOP, da javnosti predstavi omenjeno e-sporočilo Evropske komisije z dne 23. 3. 2016 v izvirni obliki, da bo javnost lahko sama videla, kaj v njem v resnici piše! Na poslance državnega zbora pa apeliramo, da naj ZVO-1I ne sprejmejo.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */