ZVO-1I v ponovnem postopku – brez zahtev EU

Po tem, ko je Državni svet poslal škodljivo spremembo ZVO-1I v ponovno parlamentarno obravnavo, se je zdaj izkazalo še, da za nameravanimi spremembami sploh ne stoji obveznost do EU, kot so to ves čas predstavljali uradniki MOP, pač pa so očitno plod njihovega lastnega razmišljanja.

Državni svet je dne 10. 3. 2016 soglasno, z 32 glasovi ZA in 0 PROTI, na predlog državnega svetnika (in zagorskega župana) Matjaža Švagana sprejel odložilni veto (PDF, 1,7 MB) na uveljavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (ZVO-1I). Svetniki so, tako kot tudi Eko krog in druge okoljske organizacije ter Inženirska zbornica Slovenije, prepoznali škodljivost predlaganih sprememb, ki skušajo prizadeto javnost čimbolj izločiti iz postopkov odločanja o zadevah, ki so zanjo vitalnega pomena.

Spremembe zakona so tako poslane poslancem državnega zbora, ki so škodljivi zakon na svoji seji dne 4. 3. 2016 enkrat že sprejeli, v ponovno obravnavo. Za njegovo sprejetje morajo zdaj zbrati 46 nesrečnikov, ki bodo pripravljeni glasovati zanj.

Pred tem glasovanjem bo spremembe obravnaval Odbor DZ za infrastrukturo, okolje in prostor (Odbor), in sicer že danes, 16. 3. 2016, na nujni seji ob 9h. Eko krog meni, da bi Odbor moral upoštevati nove dokaze o tem, da pri nameravani spremembi ZVO-1I ne gre za zahteve EU, kot nam je na sestanku 4. 2. 2016 dejala mag. Tanja Bolte (MOP). Ta je namreč zakon pred predstavniki okoljskih organizacij tedaj zagovarjala s trditvijo, da je Slovenija na zahtevo EU morala v ZVO-1I naknadno dodati člen, ki dovoljuje industriji obratovanje izven standardov najbolj razpoložljivih tehnologij (BAT), če bi upoštevanje BAT zanjo predstavljal »prevelik strošek«.

Eko krog je 25. 2. 2016 pridobil mnenje Evropske komisije (glej izvirno e-pošto v PDF, 162 KB; neuradni prevod – PDF, 281 KB), ki zanika, da bi EU pritiskala na Slovenijo glede uveljavitve tega člena. Torej imamo ta trenutek idealno priložnost, da sprejmemo zakonodajo po meri državljanov in prebivalcev Slovenije, dokler pa takšnega predloga še ni na vidiku, ne sprejemajmo novih slabih zakonov!

Eko krog je želel svoja nedavna dognanja predstaviti Odboru. V odgovor smo dobili pismo sekretarja Antona Pelka, kjer nas v imenu predsednika Odbora Igorja Zorčiča obvešča, da nas na sejo ne bodo povabili, saj:

»/…/ se je oblikovala parlamentarna praksa, da matično delovno telo (MDT) k točkam dnevnega reda seje, na katerih se obravnava veto DS, poleg DS kot predlagatelja zahteve, vabi zgolj še ostale subjekte navedene v 147. členu poslovnika /…/, vabljenje zunanjih subjektov pa ni predvideno, saj se smatra, da so ti imeli priložnost aktivno sodelovati na seji MDT že ob obravnavi predloga zakona v drugi obravnavi, na kateri ste tudi bili prisotni in ste dobili možnost izraziti vaše mnenje oziroma stališče v zvezi z vsebino predloga zakona«.

S tem je narobe troje:

 1. Argument, da je Eko krog že predstavil stališče, je v dotičnem primeru neprimeren, saj v času druge obravnave zakona na odboru, tj. 10. 2. 2016, Eko krog še ni posedoval mnenja Evropske komisije glede spornih določb zakona oz. pravne narave korespondenčnih določb v Direktivi o industrijskih emisijah 2010/75/EU in torej ni imel priložnosti spregovoriti o ZVO-1I v tej luči.
   
 2. Omenjena parlamentarna praksa je očitno raztegljiva, saj je npr. Odbor za kulturo na svoji nujni seji, 23. 2. 2016, podobno obravnaval veto državnega sveta. Iz sklica njihove seje je razvidno, da so bili k tej točki dnevnega reda vabljeni le predstavniki državnih ustanov, a je vendar predsednik Odbora za kulturo, dr. Dragan Matić, takoj, ko so svoje mnenje predstavili vabljeni na sejo, besedo dal ostalim gostom (predstavnikom civilne družbe, ki se jih Zakon o medijih neposredno dotika). Ključno je, da so dobili besedo in tudi mi jo bomo skušali dobiti.
   
 3. Parlamentarne prakse se ne oblikujejo same po sebi, oblikujejo jih člani teles. Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pozivamo, da oblikuje prakse, ki bodo demokratične.

Upamo, da bo Odbor za infrastrukturo, okolje in prostor pošteno opravil svojo dolžnost in zavrnil predlagane spremembe ZVO-1I.

3 Responses
 1. Tomaž Ogrin

  Super ste razkrinkali goljufijo MOP.
  Predlagam, da date evropski komisiji pobudo, da izda priporočilo vsem državam, ki že imajo strožje okoljske predpise od evropskih direktiv, da jih obdržijo in lahko tudi poostrijo še naprej in, da se jim ni treba držati evro direktiv z manj strogimi normativi.
  Evropske direktive so pač kompromis in posplošenje. Države imajo lahko geografske ali druge okoliščine, tudi zahteve prebivalcev, ki terjajo strožje normative.
  Bistvo je, ne nazaj v varovanju prebivalstva, ampak naprej.
  V zdravstvu se troši precej več denarja zaradi nezdravega okolja (Celje, Zasavje, Mežica, itd.), ki povzroča obolevanja. MOP je tako krivec za to trošenje in več bolezni.

Komentarji

/** * mailchimp pop-up */